Podaljšanja roka uporabe FFS 2020
Logotip
04.06.2020
Nazaj

Podaljšanja roka uporabe FFS 2020

Spoštovani,

V podjetju Agroavant d.o.o. smo tudi letos za določena fitofarmacevtska sredstva (FFS) naredili analizo kemijsko-fizikalnih lastnosti z namenom podaljšanja roka uporabe.
V analizo smo poslali pripravke iz spodnje tabele. Analize so pokazale, da so navedena sredstva in serije v skladu s specifikacijo, zato se za ta sredstva lahko podaljša rok uporabe.
Seznam FFS, katerim se rok uporabe lahko podaljša:

Pripravek Šarža Rok uporabe Besedilo na nalepki / NOV ROK UPORABE
Calypso SC 480 AAEDFL045494 12/2020 Rok uporabe podaljšan do 12/2020
Calypso SC 480 AAEDFL049126 10/2020 Rok uporabe podaljšan do 10/2020
Confidor WG 70 AAEM20010754 10/2020 Rok uporabe podaljšan do 10/2020
Confidor WG 70 AAEM20009224 10/2020 Rok uporabe podaljšan do 10/2020
Confidor WG 70 AAEM20010567 10/2020 Rok uporabe podaljšan do 10/2020
Envidor SC 240 AAEV57002367 12/2021 Rok uporabe podaljšan do 12/2020
Envidor SC 240 AAEV57002498 12/2021 Rok uporabe podaljšan do 12/2020
Envidor SC 240 AAEV57002604 11/2021 Rok uporabe podaljšan do 11/2021
Force 1,5 G POR5L10A 11/2021 Rok uporabe podaljšan do 11/2021
Force 1,5 G POR5C25A 01/2021 Rok uporabe podaljšan do 01/2021
K-Obiol AAEM4L025502 12/2020 Rok uporabe podaljšan do 12/2020
K-Othrine ELSK000416 02/2022 Rok uporabe podaljšan do 02/2022
Luna Experience AAEV65000361 04/2021 Rok uporabe podaljšan do 04/2021
Mikal Premium AAEV36004462 12/2021 Rok uporabe podaljšan do 12/2021
Nativo AAEDFL049119 04/2021 Rok uporabe podaljšan do 04/2021
Quick Bayt Spray WG 10 AAIL07000673 06/2021 Rok uporabe podaljšan do 06/2021
Quick Bayt Spray WG 10 AAIL07000756 06/2021 Rok uporabe podaljšan do 06/2021
Quick Bayt Spray WG 10 AAIL07000541 06/2021 Rok uporabe podaljšan do 06/2021
Quick Bayt Spray WG 10 IL07000840 06/2021 Rok uporabe podaljšan do 06/2021
Quick Bayt Spray WG 10 AAIL07000936 02/2021 Rok uporabe podaljšan do 02/2021
Sekator OD EFIT001337 01/2021 Rok uporabe podaljšan do 01/2021
Teldor SC 500 AAECE4101877 11/2020 Rok uporabe podaljšan do 11/2020

Nalepke za podaljšanja si pripravite po naslednjem postopku:

  1. V tabeli poiščite vaše sredstvo (npr. Calypso SC 480) in številko serije na vaši zalogi (npr. AAEDFL045494)
  2. Na koncu te strani oziroma novice (Pripete datoteke) najdete analizni certifikat posameznega FFS in ga natisnete / shranite.
  3. Pripravite nalepke z ustreznim besedilom, ki se nahaja v zadnjem stolpcu tabele za posamezen FFS in serijo (npr. Rok uporabe podaljšan do 12/2022) in jih nalepite na FFS.
  4. Odgovornost za pravilno namestitev nalepk oziroma pravilno označitev podaljšanih FFS je na strani prodajalne FFS sredstev. FFS se vezano na izvedene analize ne more podaljšati v kolikor ni opremljen z aktualno etiketo katera je skladna z veljavno odločbo o registraciji posameznega FFS.

Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na tel. št. 041 303 955.

S spoštovanjem,
Agroavant d.o.o.