Vertimec® Pro
Logotip
Nazaj

Vertimec® Pro

Vertimec® Pro se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid ter akaricid.

Vsebuje: 18 g/L abamektin
Formulacija: koncentrat za suspenzijo – SC
Pakiranje: Kontaktno, Želodčno

Vsebuje aktivno snov abamektin, ki jo pridobivajo iz talnih organizmov s fermentacijo. Abamektin je akaricid in insekticid s kontaktnim in želodčnim delovanjem. Po aplikaciji se hitro vsrka liste, tam se deponira in tako omogoča dolgotrajno zaščito pred grizočimi in sesajočimi škodljivci. Deluje na vse mobilne stadije škodljivcev, ki se aktivno prehranjujejo. Škodljivci se po zaužitju takoj prenehajo hraniti in poginejo v 2–4 dneh. Zaradi hitre razgradnje na svetlobi je za doseganje dobrega delovanja priporočljivo sredstvo uporabiti v večernih urah ali na oblačen dan. Tretirajte ob pojavu ličink.

Vertimec® Pro

Pripravek Vertimec® Pro se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid ter akaricid:
a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje številčnosti populacije pasastega (Eupoecilia ambiguella) in križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana), za zatiranje gabrove pršice (Eotetranychus carpini), navadne pršice (Tetranychus urticae), rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2), ter trsne pršice (Colomerus vitis) v 0,1 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1 L/ha oz. 10 mL/m2 oz. 100 mL/100 L vode). Največji dovoljen odmerek pripravka je 1,0 L/ha (10 mL/100 m2).
b) na breskvah, nektarinah in marelicah za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) in breskove rjaste pršice (Aculus fockeui) v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2 oz. 75 mL/100 L vode), ter za zatiranje rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) v 0,1 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,0 L/ha oz. 10 mL/100 m2 oz. 100 mL/100 L vode). Največji dovoljen odmerek sredstva je 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2). Priporočljiva poraba vode je do 400 L na višinski meter krošnje.
c) na slivah za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2 oz. 75 mL/100 L vode) in rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) v 0,1 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,0 L/ha oz. 10 mL/100 m2 oz. 100 mL/100 L vode). Največji dovoljeni odmerek sredstva je 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2). Priporočljiva poraba vode je do 400 L na višinski meter krošnje.
d) na agrumih za zatiranje rdeče agrumove pršice (Panonychus citri), navadne pršice (Tetranychus urticae) in agrumovega listnega zavrtača (Phyllocnistis citrella) v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2 oz. 75 mL/100 L vode). Največji dovoljen odmerek sredstva je 1,2 L/ha (12 mL/100 m2).
e) na hmelju za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v največjem dovoljenem odmerku 1,25 L/ha (12,5 mL/100 m2). Priporočljiva poraba vode 300–400 L na višinski meter trte.
f) na dinjah, lubenicah in bučah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pršic iz rodu Tetranychus v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2 oz. 75 mL/100 L vode), za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v 0,1 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,0 L/ha oz. 10 mL/100 m2 oz. 100 mL/100 L vode). Največji dovoljen odmerek sredstva je 1,2 L/ha (12 mL/100 m2). Priporočljiva poraba vode je do 1200 L/ha (do 12 L/100 m2).
g) v jagodah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2 oz. 75 mL/100 L vode) in za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella v 0,1 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,0 L/ha oz. 10 mL/100 m2 oz. 100 mL/100 L vode). Največji dovoljen odmerek sredstva je 1,2 L/ha (12 mL/100 m2).
h) v endiviji na prostem za zmanjševanje populacije listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2) oziroma 100 mL/100 L vode.
i) v solati na prostem za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v odmerku 0,75 L/ha (7,5 mL/100 m2) oziroma 75 mL/100 L vode in za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 1,0 L/ha (10 ml/100 m2) oziroma 100 mL/100 L vode.
j) na okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (0,75 L/ha oz. 7,5 mL/100 m2 oz. 75 mL/100 L vode), ter za zmanjševanje populacije listnih zavrtalk (Liriomyza spp.) ter resarjev (Thripidae) v 0,1 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (1,0 L/ha oz. 10 mL/100 m2 oz. 100 mL/100 L vode).
k) na jablanah za zatiranje jablanove bolšice (Psylla mali), navadne pršice (Tetranychus urticae), rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) in jablanove rjaste pršice (Aculus schlechtendali) v največjem dovoljenem odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2) oziroma 75 mL/100 L vode. Priporočena poraba vode je do 400 L/meter krošnje. Sredstvu se lahko doda sredstvo na podlagi parafinskega olja v 0,3 % koncentraciji.
l) na hruškah in kutinah za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri), jablanove bolšice (Psylla mali), navadne pršice (Tetranychus urticae), rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi) in listnih pršic (Aculus spp.), ter za zmanjševanje številčnosti populacije hruševe rjaste pršice (Epitrimerus pyri) v največjem dovoljenem odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2) oziroma 75 mL/100 L vode. Priporočena poraba vode je do 400 L/meter krošnje. Pripravku se lahko doda pripravek na podlagi parafinskega olja v 0,3 % koncentraciji.
m) na bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pršic iz rodu Tetranychus v največjem dovoljenem odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2) oziroma 75 mL/100 L vode, ter za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella in Thrips v največjem dovoljenem odmerku 1,2 L/ha (12 mL/100 m2) oziroma 100 mL/100 L vode. Priporočena poraba vode je 250–1500 L/ha (2,5-15 L/100 m2).
n) na papriki in jajčevcu na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pršic iz rodu Tetranychus v največjem dovoljenem odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2) oziroma 75 mL/100 L vode, za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 1,2 L/ha (12 mL/100 m2) oziroma 100 mL/100 L vode. Priporočena poraba vode je 250–1500 L/ha (2,5-15 L/100 m2).
o) na paradižniku na prostem in v zaščitenih prostorih za zatiranje pršic prelk iz rodu Tetranychus ter paradižnikove pršice (Aculus lycopersici) v največjem dovoljenem odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2) oziroma 75 mL/100 L vode, ter za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella, resarjev (Thrips spp.) in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v odmerku 1,2 L/ha (12 mL/100 m2) oziroma 100 mL/100 L vode. Priporočena
poraba vode je 250-1500 L/ha (2,5–15 L/100 m2).

 

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk in pršic, ko je presežen prag škodljivosti. Pripravek dobro deluje predvsem na ličinke.

Na isti površini se pripravek lahko uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi. Ne sme se tretirati, če je zelo vroče, če piha veter s hitrostjo večjo od 5 m/s, ali če se pričakuje, da bo v kratkem deževalo.

Zaradi razmeroma hitre razgradnje se za boljše delovanje priporoča tretiranje v večernih urah.

 

Pripravek je nevaren za čebele, zato je uporaba v času cvetenja gojenih rastlin prepovedana.

 

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netreniran varnostni pas tlorisne širine 40 m od meje brega voda 1. in 2. reda v nasadih agrumov in sadovnjakih ter 30 m od meje brega voda 1. in 2. reda v hmelju. Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netreniran varnostni pas tlorisne širine 15 m od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega 2. reda v primeru uporabe na trti in vrtninah ter okrasnih rastlinah, ki so višje od 50 cm (paradižnik, kumare, kumarice za vlaganje). Za vse ostale uporabe je treba upoštevati netreniran varnostni pas tlorisne širine 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m pas od meja brega voda 2. reda.

Če se pripravek uporablja v skladu z navodili za uporabo, ne bo poškodoval tretiranih gojenih rastlin.

Pripravek se običajno ne meša z drugimi pripravki za varstvo rastlin.

Rezervoar škropilnice napolnite do 1/2 potrebne količine s čisto vodo, vključite mešalo in dodajte natančno izračunano količino sredstva. Med stalnim mešanjem dolijte še preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Pripravite samo toliko škropilne brozge, kot je potrebujete, da vam ne bo ostajala.

Karenca za jagode, dinje, lubenice, buče, paradižnik, jajčevce, kumare, kumarice za vlaganje, bučke in papriko 3 dni; za solato, endivijo, jabolka, hruške in kutine 7 dni; za agrume 10 dni; za breskve, nektarine in marelice 14 dni; za hmelj, trto in slive 28 dni.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.