Touchdown® System 4
Logotip
Nazaj

Touchdown® System 4

Touchdown® System 4 je neselektivni herbicid za zatiranje vseh enoletnih in večletnih plevelov.

Vsebuje: 360 g/L glifosat
Formulacija: vodotopni koncentrat – SL
Pakiranje: 100 mL, 250 mL

Rastline ga vsrkajo prek listov in stebel; tam se premešča sistemično (akropetalno in bazipetalno) in uniči tako nadzemne dele rastline kot tudi korenine. Hitreje, ko rastline rastejo (toplo in vlažno vreme), hitreje so opazni vidni simptomi delovanja herbicida. Običajno traja 7–14 dni, da začnejo rastline veneti, nato porumenijo, se posušijo in propadejo. Korenine tretiranih rastlin so rjave in krhke. Slabše vremenske razmere upočasnijo pojav prvih simptomov, neposrednega vpliva na učinkovitost delovanja pa nimajo. Pripravek je namenjen, za zatiranje plevela v žitih pred žetvijo, na strniščih, nasadih vinske trte in sadnega drevja, na nekmetijskih površinah in železniških progah ter za prekinitev vegetacije žit.

 

 

Touchdown® System 4

Glavne uporabe:

Pripravek Touchdown® System 4 se uporablja kot sistemični neselektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v sadovnjakih in vinogradih, na strniščih, na železniških progah in nekmetijskih zemljiščih (razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, ter v neposredni bližini zdravstvenih ustanov):
a) za zatiranje enoletnega plevela v odmerku 2–3 L/ha (20–30 ml na 100 m2);
b) za zatiranje večletnega plevela v odmerku:

  • 4 L/ha (40 mL na 100 m2) za zatiranje plazeče pirnice (Elymus repens), topolistne kislice (Rumex obtusifolius) in navadnega regrata (Taraxacum officinale);
  • 5 L/ha (50 mL na 100 m2) za zatiranje divjega sirka (Sorghum halepense) in njivskega osata (Cirsium arvense);
  • 7–8 L/ha (70–80 mL na 100 m2) za zatiranje prstastega pesjaka (Cynodon dactylon) in njivskega slaka (Convolvulus arvensis).

Navedene odmerke pripravka se uporablja ob uporabi vode 150–200 L na ha (1,5–2 L vode na 100 m2). V primeru močne zapleveljenosti se poveča količina na 300–400 L vode na ha (3–4 L na 100 m2).
Tretira se v razvojni fazi bujne rasti oziroma pred cvetenjem plevela ob opozorilu, da se tretiranega plevela ne sme zaorati ali kositi najmanj 2–3 tedne.
c) za zatiranje vegetacije na železniških progah v odmerkih:

  • 4–5 L/ha za zatiranje enoletnega in nekaterih občutljivejših vrst večletnega plevela;
  • 5–8 L/ha za zatiranje ostalih vrst večletnega plevela, vključno z nekaterimi trdovratnejšimi, kot so prstasti pesjak (Cynodon dactylon), njivski slak (Convolvulus arvensis) ali robida (Rubus spp.).

Poraba vode pri plevelih do višine 50 cm in običajni gostoti naj ne bi presegala 200–300 L/ha (2–3 L na 100 m2). Ker sredstvo že vsebuje ustrezne dodatke, se mu ne dodajajo močila ali amonsulfat.

 

Manjše uporabe:

»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS Touchdown® System 4 pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS TTouchdown® System 4 na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.
Te uporabe so:
Pripravek Touchdown® System 4 se uporablja v trajnih nasadih (vinogradi, sadovnjaki, matičnjaki, ipd.) in pri vzgoji sadik trajnic (trta, hmelj, sadne ter okrasne rastline ipd.) za lokalno uničenje posameznih rastlin, okuženih s karantenskimi in nadzorovanimi škodljivimi organizmi:

  • foliarno v 5 % koncentraciji ob porabi vode do največ 150 L/ha za uničevanje okuženih rastlin in odgnalih poganjkov;
  • v 15 % koncentraciji za premazovanje bazalnih ostankov (deblo, štor) okuženih rastlin takoj po poseku oziroma uničenju nadzemnega dela.

 

OBVESTILO:

Registracija za uporabo na nekmetijskih zemljiščih (razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi, kjer uporaba ni dovoljena) velja do dne 1. 10. 2018, razen za železniške proge, ki velja do dne 1. 4. 2020.

Pripravek Touchdown® System 4 se lahko na istem zemljišču uporablja samo 1-krat v eni rastni sezoni. Posebna pazljivost je potrebna v mladih nasadih in nasadih nizke vzgoje. Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih let.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Pripravek Touchdown® System 4 je fitotoksičen, če pade na liste ali zelene dele gojenih rastlin. Po primerni in predpisani uporabi pripravka Touchdown® System 4 ni omejitev glede pridelovanja kulturnih rastlin.

Herbicid Touchdown® System 4 vsebuje kompleksno APG močilo, zato dodajanje pomožnih sredstev (močil) ni zaželjeno. Touchdown® System 4 se za namen zatiranja plevelov v večini primerov uporablja sam, razen v primeru reševanja specifičnih problemov, ko je Touchdown® System 4 smiselno kombinirati s herbicidi na osnovi dikambe (čiščenje strnišč pri močni zapleveljenosti s slakom (Convolvulus arvensis L.) ali oksifluorfena (preprečevanje naknadnega vznika plevelov v trajnih nasadih).

O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Škropite lahko z ročnimi ali traktorskimi škropilnicami. Rezervoar škropilnice napolnite s polovico potrebne količine vode, dodajte odmerjeno količino sredstva in ob stalnem mešanju dopolnite rezervoar škropilnice do potrebne količine. Na železniških progah škropite z ročnimi škropilnicami ali posebnimi škropilnicami na vagonih.

Karenca za plodove iz tretiranih nasadov je 35 dni; za strnišča je karenca zagotovljena s načinom uporabe.

Karenca za trajne nasade (vinogradi, sadovnjaki, matičnjaki, ipd.) in pri vzgoji sadik trajnic (trta, hmelj, sadne ter okrasne rastline ipd.) ni potrebna.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.