STORM® Ultra Secure
Logotip
Nazaj

STORM® Ultra Secure

Izboljšana okusnost ter zanesljiva stabilnost in nadzor v ekstremnih podnebnih razmerah.

STORM® Ultra Secure je rodenticid za zatiranje hišne miši (Mus musculus), norveške podgane (Rattus norvegicus) ter črne podgane (Rattus rattus) v zaprtih prostorih, znotraj in zunaj okoli stavb. Storm® Ultra Secure je zelo okusna in učinkovita rešitev za nadzor glodalcev, ki izpolnjuje tudi zakonske zahteve EU za neprofesionalno uporabo.

Vsebuje: flokumafen 0,025 g/kg, CAS št. 90035-08-8
Formulacija: gotova vaba – RB
Pakiranje: 5 kg oz. 25 g gotova vaba

Na podeželskih in mestnih območjih je glodalcem na voljo veliko hrane, vode in zavetja. Ko se glodalci preselijo, se hitro razmnožujejo ter lahko postanejo resno tveganje za zdravje ljudi in živali. Storm® Ultra Secure učinkovito nadzoruje glodalce, saj je dvakrat okusnejši od vodilnih antikoagulantnih blokov vab na trgu.
Stabilen je v vročih in vlažnih razmerah, zato je učinkovit v ekstremnih vremenskih razmerah v mestnih in podeželskih okoljih.
Vabe z enojno krmo so odlične za nadzor nad podganami in mišmi na mestih, kjer so konkurenčni viri hrane zlahka dostopni.

Nova inovacije, ki združuje veliko prednosti:

  • Nova, zelo okusna formulacija; vsaj dvakrat okusnejša od vodilnih antikoagulantnih blokov vab na trgu.
  • Izboljšan profil zdravja ljudi z zmanjšanjem koncentracije flokumafena s 50 ppm (delcev na milijon) na 25 ppm.
  • Enkratno krmljenje – enako učinkovit kot stari Storm® 50 ppm.
  • Fizična stabilnost je boljša kot pri konkurenčnih izdelkih.
  • Proizvod ni razvrščen v kategorijo “lahko poškoduje nerojenega otroka” (Repro.1B, H360D).
  • Proizvod ni razvrščen v kategorijo “lahko povzroči poškodbe organov (krvi) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti” (STOT RE 2, H373).

Samo za poklicne uporabnike. Enostaven nakup in hitra dostava v spletni trgovini mojazemlja.eu!

STORM® Ultra Secure

Vaba, pripravljena za uporabo (razsuta vaba v vrečkah), namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.

 
Ciljni organizmi Področje
uporabe
Odmerek vabe
po vsaki postaji
Pogostost uporabe in
zahteve v zvezi z
uporabo
Hišna miš (Mus musculus); mladi in odrasli V zaprtih
prostorih,
znotraj in
zunaj okoli
stavb.
15 g do 25 g
Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 1–2 m.
Postaje pregledujte
za miši najmanj enkrat na 2–3 dni od začetka tretiranja in za
podgane 5–7 dni in nato najmanj 1-krat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje
nedotaknjene, in da odstranite poginule glodalce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
Norveška podgana (Rattus norvegicus) in črna podgana (Rattus rattus); mladi in odrasli 50 g do 75 g
Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5–10 m.

Splošna navodila za uporabo:
Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodalcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.

 

Uporabniki morajo označiti postaje za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Ime proizvoda in številka dovoljenja“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.

 

Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.

 

Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvleči iz postaje za nastavljanje vab.

 

Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374; material: nitrilni kavčuk, kloroprenski kavčuk ali polivinilklorid).

 

Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi. Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodalcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodalci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

 

Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja. V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodalce odstranite (npr. najmanj 2 krat tedensko).

Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od 4 do 10 dni po zaužitju vabe. Glodalci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodalcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče. (če so na voljo). Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

 

Ukrepi za zmanjšanje tveganja
Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodalcev. Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda.

 

Nevarno za divje živali.

 

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.