Serenade® ASO
Logotip
Nazaj

Serenade® ASO

Pripravek Serenade® ASO je ekološki preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje bakterijo Bacillus amyloliquefaciens QST 713, ki se tudi sicer pojavlja v naravi in preprečuje rast povzročiteljev bolezni na način da z njimi tekmuje za življenjski prostor in hrano na površini rastline. Bakterija tudi pospešuje odpornost rastlin in proizvaja snovi, ki delujejo kot motilci razvoja celičnih membran.

Vsebuje: Bacillus amyloliquefaciens QST 713
Formulacija: koncentrirana suspenzija – SC
Pakiranje: 1 L

Glavne prednosti ekološkega fungicida Serenade® ASO:
  • Za EKOLOŠKO, integrirano in konvencionalno pridelavo.
  • Registriracija v številnih kulturah (sadje, zelenjava, vinska trta …).
  • Učinkuje proti širokemu spektru bolezni.
  • Izjemna fleksibilnost znotraj škropilnih programov. Lahko ju uporabljate samostojno ali kot del integriranega škropilnega programa.
  • Izboljšuje zdravje rastlin in povečuje pridelke.
  • Pridelki so brez ostankov (MRL) v/na plodovih.
  • Brez karence (0 dni).
  • Odlično se vključuje v antirezistenčno strategijo.

Serenade® ASO

Glavne uporabe

 

Serenade® ASO se uporablja:

  • na prostem:

a) v korenju za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo (Alternaria dauci) in pepelovko kobulnic (Erysiphe heraclei) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v
razvojnih stadijih, ko rastlina razvija koren (BBCH 41–49).
b) v solati za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 250–500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih je do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih, ko rastlina razvija liste in tvori glave (BBCH 13–49).
c) na paradižniku, papriki in jajčevcih za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in alternarijami (Alternaria spp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 500–1000 vode L na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka rasti stranskih poganjkov do polne zrelosti plodov (BBCH 21–89).
d) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 4 L/ha in ob porabi do 1000 L vode na ha. Na istem zemljišču so dovoljena do štiri tretiranja v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka cvetenja do zrelih jagod za trganje (BBCH 60–89).
e) na jablanah in hruškah za zatiranje hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v odmerku v odmerku 8 L/ha in ob porabi do 1500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka cvetenja do 90 % končne velikosti plodov (BBCH 60–79). Tretira se v razmaku 3 dni.
f) v oljni ogrščici za delno zmanjševanje okužb s koreninsko gnilobo (Sclerotinia sp.) v odmerku 2 L/ha in ob porabi 100–400 L vode na ha. Na istem zemljišču sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od prvih odprtih cvetov do konca cvetenja (BBCH 60–69).
g) v sladkorni pesi za delno zmanjševanje okužb s pesno listno pegavostjo (Cercospora beticola) v odmerku 4 L/ha in ob porabi 100–400 L vode na ha. Na istem zemljišču so dovoljena štiri tretiranja v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka olistavanja do primerne velikosti korena za obiranje (BBCH 31–49).
h) v krompirju za zmanjševanje okužb z belo nogo krompirja (Rhizoctonia solani) v odmerku 5 L/ha in ob porabi 200–500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljeno eno tretiranje v brazde ob sajenju (BBCH 00).
i) v jagodah za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od prvega niza cvetov na dnu rozete do polne zrelosti plodov (BBCH 55–89).

 

  • v zaščitenih prostorih:

a) v jagodah za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 300–1000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka cvetenja do polne zrelosti plodov (BBCH 60–89).
b) v solati za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in belo gnilobo (Sclerotinia sp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih, ko rastlina razvija liste in tvori glave (BBCH 13–49).
c) na kumarah za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih, ko rastlina razvija
liste, do stadija, ko ima 10% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13–89).
d) na paradižniku, papriki in jajčevcih za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in bakterijskimi boleznimi iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih, ko rastlina razvija liste, do stadija, ko ima 10% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13–89).
e) na paradižniku, papriki in jajčevcih za zmanjševanje okužb s fuzarijsko uvelostjo (Fusarium oxysporum) v odmerku 10 L/ha in ob porabi 200–500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljeno eno tretiranje. Tretira se v brazde oz. tla v katerih rastejo rastline pred oziroma ob presajanju (BBCH 00–13).

 

Manjše uporabe:

»Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Serenade® ASO pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Serenade® ASO na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.

Pripravek Serenade® ASO se kot manjšo uporabo uporablja:
a) na češnjah, marelicah in slivah na prostem za zatiranje navadne sadne gnilobe (Monilia fructigena), cvetne monilije (Monilia laxa) in sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1500 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od nabrekanja cvetnih brstov do nadaljevanja barvanja plodov (BBCH 51–85).
b) na ribezu, kosmuljah, ameriških borovnicah, robidah, malinah in brusnicah na prostem za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in ameriške kosmuljeve pepelovke (Sphaerotheca mors-uvae) na prostem v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1200 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od nabrekanja cvetnih brstov do nadaljevanja barvanja plodov (BBCH 51–85).
c) na trti za pridelavo namiznega grozdja na prostem za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 1000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka cvetenja do zrelih jagod za trganje (BBCH 60–89).
d) v endiviji, cikoriji, radiču, špinači in blitvi, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200 do 1000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega tretjega pravega lista do značilne velikosti glave oz. značilnega obsega listne mase (BBCH 13–49).
e) na bučah, lubenicah in dinjah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bučne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 600 do 3000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega dvanajstega lista na glavnem steblu do zrelosti plodov (BBCH 12–89).
f) na bučkah in kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bučne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 600 do 3000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega dvanajstega lista na glavnem steblu do zrelosti plodov (BBCH 12–89).
g) v podzemni kolerabi, rastlinah iz družine redkev (črna redkev, kitajska redkev, redkvica in podobne varietete), pastinaku, repi, topinamburju, sladkem krompirju, gomoljni zeleni, belem korenu, hrenu in rdeči pesi na prostem za zatiranje alternarij (Alternaria spp.) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–800 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega drugega pravega lista do končanega večanja obsega korenin (BBCH 12–49).
h) na špargljih na prostem za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), alternarij (Alternaria spp.) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 500–800 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, tretiramo po pobiranju špargljev.
i) v spomladanski čebuli, gojeni na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni čebulnih listov (Botryotinia squamosa) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1000 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od faze biča do končane rasti (BBCH 12–89).
j) na zeliščih, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), alternarij (Alternaria spp.) in pepelovk (Erysiphe spp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–800 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega drugega pravega lista do dosežene značilne listne mase (BBCH 12–49).
k) na okrasnih rastlinah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), alternarij (Alternaria spp.) in pepelovk (Erysiphe spp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1200 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).
l) v drevesnicah na prostem za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), alternarij (Alternaria spp.), pepelovk (Erysiphe spp.) in bakterijskih bolezni (Erwinia spp., Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–1200 L vode ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).
m) v lanu, maku, soji, gorjušici in konoplji na prostem za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 150–400 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).
n) na fižolu in grahu na prostem za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 150–400 L vode na ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).

Časovni intreval med tretiranjema naj bo najmanj 5 dni in se ga po potrebi podaljša. Pri zatiranju hruševega ožiga naj bo interval med dvema tretiranjema najmanj 3 dni.

Tretiranje se opravi pred pojavom bolezni. V primeru močnejšega pritiska bolezni se pripravek Serenade® ASO uporablja izmenjaje z drugimi fitofarmacevtskimi (kemičnimi) sredstvi, ki imajo dovoljenje za uporabo na navedenih gojenih rastlinah.

 

Pri uporabi sredstva Serenade® ASO v škropilnih programih s pripravki na osnovi bakra, lahko ti povzročijo slabše delovanje pripravka Serenade® ASO.

 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA:

Tveganje, da bi povzročitelji bolezni razvili odpornost na bakterijo Bacillus subtilis QST 713 je sicer majhno, kljub temu je pri uporabi pripravka Serenade® ASO treba upoštevati načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin.

Ob upoštevanju navodil za uporabo pripravek ni fitotoksičen za gojene rastline, na katerih je registrirano.

Mešanje z drugimi pripravki ni predvideno.

Karenca ni potrebna.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.