Score® 250 EC
Logotip
Nazaj

Score® 250 EC

Score® 250 EC je sistemični fungicid, ki deluje tako preventivno kot kurativno, tako da prepreči tudi nadaljnje širjenje bolezni.

Vsebuje: 250 g/L difenokonazol
Formulacija: koncentrat za emulzijo – EC
Pakiranje: 100 mL

Nepogrešljiv je v programih varstva pred škrlupom. Aktivna snov difenokonazol spada v skupino triazolov. Aktivna snov difenokonazol se prek zelenih delov rastline (listov in stebla) hitro vsrka v rastlino, tako da jo dež po tem ne more več isprati. Kurativni učinek sredstva je največ 96 ur pri povprečni temperaturi 10 °C, pri višjih temperaturah pa je seveda ta čas krajši. Preventivno delovanje fungicida traja največ 3 dni, zato mu je treba dodajati kontaktni fungicid.

Score® 250 EC

Glavne uporabe:
Pripravek Score® 250 EC je sistemični fungicid in se uporablja preventivno, le izjemoma tudi v kurativne namene. Uporablja se na prostem:
a) na jablanah za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v odmerku 0,2 L/ha pri porabi vode 500–750 L/ha (2 mL na 100 m2 na 5–7,5 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi, do začetka zorenja (BBCH 60–84), največ 3-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranji.
b) na hruškah za zatiranje hruševega škrlupa (Venturia pyrina) v odmerku 0,2 L/ha pri porabi vode 500–750 L/ha (2 mL na 100 m2 na 5–7,5 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi, do začetka zorenja (BBCH 60–84), največ 3-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranji.
c) na marelicah, breskvah in nektarinah za zatiranje navadne sadne gnilobe (Monilinia spp.) in pepelovke (Sphaerotheca spp.) v 0,03 % koncentraciji in porabi vode 1000 do 1500 L/ha, pri čemer najvišji odmerek enega tretiranja ne sme preseči 0,45 L/ha Tretira se od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi (BBCH 60), zadnje tretiranje se opravi v skladu s predpisano karenco. Dovoljeni sta največ 2 tretiranji v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjema.
d) na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti (Cycloconium oleaginum) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 800 L/ha (5 mL na 100 m2 na 8 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko je velikost plodu približno 50 % končne velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do razvojne faze povečevanje značilnega obarvanja (BBCH 75–85), ali po obiranju v jesensko-zimskem obdobju. Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
e) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) in črne grozdne gnilobe (Guignardia bidwellii) v odmerku 0,2 L/ha pri porabi vode 800–1000 L/ha (2 mL na 100 m2 na 8–10 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko je tretji list razvit, do faze mehčanja jagod (BBCH 13–85), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjema.
f) v krompirju za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria solani) v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 400–800 L/ha (6 mL na 100 m2 na 4–8 L vode). Tretira se od razvojne faze nastavljanje gomoljev (debelitev na vrhu prvega stolona, do dvakratne širine premera stolona), do razvojne faze, ko so jagode prve oploditve oker do rjavkasto obarvane (BBCH 40–85), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjema.
g) v oljni ogrščici za zatiranje suhe trohnobe zelja (Phoma lingam), črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae) in bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Pyrenopeziza (Pyrenopeziza spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 200–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 2–5 L vode).
Ozimno oljno ogrščico se prvič tretira jeseni od razvitega četrtega lista dalje, drugič pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21–69). Dovoljeni sta 2 tretiranji v eni rastni dobi.
Jaro ogrščico se tretira v spomladanskem času od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21–69). Dovoljeni sta 2 tretiranji v eni rastni dobi.
h) v sladkorni, krmni in rdeči pesi za zatiranje pesne listne pegavosti (Cercospora beticola), pesne pepelovke (Erysiphe betae) in pesne rje (Uromyces betae) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 100–500 L/ha (4 mL na 100 m2 na 1–5 L vode). Tretira se od razvojne faze začetek olistavanja; listi pokrijejo 10 % površine tal (BBCH 31), do 28 dni pred pobiranjem, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 21-dnevnim razmikom med tretiranjema.
i) na zelju, brokoliju, cvetači, brstičnem ohrovtu, ohrovtu in kitajskem zelju za zatiranje črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae), črnobe kapusnic (Alternaria brassicicola) in bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 400–600 L/ha (5 mL na 100 m2 na 4–6 L vode). Tretira se v času razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 41–49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
j) na bučnicah z užitno in neužitno lupino za zatiranje kumarove pepelovke (Erysiphe cichoracearum), bučne in kumarne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea) ter bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Alternaria (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 400–800 L/ha (5 mL na 100 m2 na 4–8 L vode). Tretira se od začetka cvetenja, do razvojne faze, ko ima 70 % plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 60–87), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 8-dnevnim razmikom med tretiranjema.
k) na paradižniku za zatiranje črne listne pegavosti paradižnika (Alternaria solani), rjave žametne pegavosti paradižnika (Cladosporium fulvum) in paradižnikove pepelovke (Leveillula taurica) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 500–1200 L/ha (5 mL na 100 m2 na 5–12 L vode). Tretira se od razvojne faze, začetek rasti stranjskih poganjkov, do razvojne faze, ko 70 % plodov kaže značilno barvo polne zrelosti (BBCH 20–87), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjema.
l) v gomoljni in stebelni zeleni za zatiranje listne pegavosti zelene (Septoria apiicola) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300–800 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3–8 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko je doseženih 40 % pričakovane listne mase oz. premera gomolja, do razvojne faze, ko je doseženih 80 % pričakovane listne mase oz. premera gomolja, (BBCH 44–48), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
m) v solati za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Alternaria in Cercospora (Alternaria spp. in Cercospora spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 500–1000 L/ha (5 mL na 100 m2 na 5–10 L vode). Tretira se v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40–49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
n) v čebuli in česnu za zatiranje porove škrlatne pegavosti (Alternaria porri), odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 1–5 L vode). Tretira se v od razvojne faze, ko se listna osnova prične debeliti oz. širiti, do razvojne faze, ko čebulica doseže 50 % pričakovanega premera (BBCH 40–45), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
o) v jagodah za zatiranje jagodne pepelovke (Sphaerotheca spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300–1000 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3–10 L vode). Tretira se na začetku vegetacije, pred cvetenjem (BBCH 69–89), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjema.
p) na špargljih za zatiranje beluševe rje (Puccinia asparagi) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300–1250 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3–12,5 L vode). Tretira se po pobiranju, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
r) na okrasnih rastlinah za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Alternaria, Cercospora, Colletotrichum, Erysiphe, Phragmidium, Puccinia, Phyllosticta, Ramularia, Septoria, Stemphylium in Uromyces v 0,05 % koncentraciji in izhodiščni porabi vode 1000 L/ha ( 50 mL na 100 L vode) Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.

Manjše uporabe:
»Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Score® 250 EC pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Score® 250 EC na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Te uporabe so:
a) v pastinaku za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Erysiphe in Alternaria (Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 1–5 L vode). Tretira se v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40–49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
b) v drobnjaku za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Alternaria (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 1–5 L vode). Tretira se v od razvojne faze, ko se listna osnova prične debeliti oz. širiti, do razvojne faze, ko čebulica doseže 50 % pričakovanega premera (BBCH 40–45), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
c) v peteršilju za listje za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Septoria, Erysiphe in Alternaria (Septoria spp., Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3–5 L vode). Tretira se v fazi razvoja vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40–49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
d) v zeliščih za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodov Septoria, Erysiphe in Alternaria (Septoria spp., Erysiphe spp. in Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3–5 L vode). Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
e) na špargljih za zatiranje beluševe rjave pegavosti (Stemphylium vesicarium) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 300–1250 L/ha (5 mL na 100 m2 na 3–12,5 L vode). Tretira se po pobiranju, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
f) v hrenu za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Alternaria (Alternaria spp.) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 400–1000 L/ha (5 mL na 100 m2 na 4–10 L vode). Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
g) na malinah in robidah za zatiranje rje (Phragmidium spp.), sušice (Didymella spp.), listnega ožiga (Drepanopeziza spp.) in pepelovke (Sphaerotheca spp.) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 600–1000 L/ha (4 mL na 100 m2 na 6–10 L vode). Tretira se od razvoja listov do pojava socvetij (BBCH 13–49), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 7-dnevnim razmikom med tretiranjema.
h) na ameriških borovnicah za zatiranje cvetne monilije na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi) v odmerku 0,4 L/ha pri porabi vode 1000 L/ha (4 mL na 100 m2 na 10 L vode). Tretira se pred cvetenjem (od začetka brstenja do cvetenja), največ 1-krat v eni rastni sezoni.
i) na slivah za zatiranje navadne sadne gnilobe (Monilinia spp.), češpljeve rje (Puccinia pruni) in pepelovke (Sphaerotheca spp.) v odmerku 0,22 L/ha pri porabi vode 1500 L/ha (2,2 mL na 100 m2 na 15 L vode). Tretira se od razvojne faze, ko so odprti prvi cvetovi, do najpozneje 14 dni pred obiranjem (od BBCH 60), največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranjema.
j) v črnem korenu za zatiranje pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei) in korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode 100–500 L/ha (5 mL na 100 m2 na 1–5 L vode). Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjema.
k) na kakiju za zatiranje kakijeve listne pegavosti (Plurivorosphaerella nawae) v 0,02 % koncentraciji oziroma v najvišjem dovoljenjem odmerku 0,2 L/ha pri porabi vode 500–750 L/ha. Tretira se od razvojne faze pojava prvih listov do zaključka cvetenja (BBCH 10–69), največ 3-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 10-dnevnim razmikom med tretiranji.

Pri tretiranju je treba upoštevati napovedi opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin oz. pogoje za nastanek okužbe.

 

PREPREČEVANJE RAZVOJA ODPORNOSTI:

V praksi obstaja verjetnost razvoja odpornosti na fungicide iz skupine DMI, v kolikor se jih na isti površini uporablja večkrat
zaporedoma. Pojavu rezistence se lahko izogne z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja. Zato se na isti površini, kjer se goji vse registrirane gojene rastline, sme uporabljati fungicid Score® 250 EC in druge fungicide iz skupine DMI največ 2-krat v eni rastni sezoni, v nasadih jablan in hrušk pa največ trikrat v eni rastni sezoni.

Pri priporočeni uporabi pripravek ne bo poškodoval navedenih gojenih rastlin.

 

Pripravek se lahko meša z večino standardnih sredstev za varstvo rastlin. Priporočljivo je narediti manjši test mešanja. Mešanico uporabite takoj. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Če pripravljate mešanico z več sredstvi, najprej dodajte sredstvo Score® 250 EC, šele nato dodajte ostala sredstva. Če dodajate sredstva v vodotopnih vrečicah, potem najprej dodajte v škropilnico ta sredstva. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe pripravljene mešanice.

  • oljke – 30 dni;
  • sladkorna, krmna in rdeča pesa – 28 dni;
  • trta za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, jabolka, hruške, zelje, brokoli, cvetača, ohrovt, brstični ohrovt, kitajsko zelje, krmna pesa, ki se krmi živalim – 21 dni;
  • peteršilj, pastinak, gomoljna in stebelna zelena, solata, česen, čebula, drobnjak, zelišča, črni koren, hren, slive 14 dni;
  • breskve, nektarine, marelice, paradižnik – 7 dni;
  • krompir, oljna ogrščica, bučnice z užitno in neužitno lupino, maline, robide, jagode – 3 dni;
  • šparglji, kaki in ameriške borovnice – zagotovljena s časom uporabe;
  • okrasne rastline – karenca ni potrebna.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.