Revus®
Logotip
Nazaj

Revus®

Pripravek Revus® se uporablja kot fungicid s preventivnim ter delno kurativnim delovanjem.

Vsebuje: 250 g/L mandipropamid
Formulacija: koncentrat za suspenzijo – SC
Pakiranje: 100 mL

Aktivna snov manipropamid je predstavnik razreda fungicidov s tako imenovanim translaminarnim delovanjem. Mandipropamid, aktivna snov fungicida Revus, zelo učinkovito deluje na številne glive iz družine plesnivk (Oomycetes). Velik del aktivne snovi se izrazito veže v voščene plasti rastlinskih tkiv, ter ko se na površini posuši, zagotavlja visoko odpornost na spiranje s padavinami in roso. Po vnosu v listno tkivo zagotavlja dobro translaminarno delovanje. Mandipropamid preprečuje kalitev zoospor in sporangijev ter v inkubacijski dobi zavira rast micelija, tvorbo haustorijev in zavira sporulacijo, kar mu daje zmerno kurativno delovanje. Translaminarno delovanje zaščiti tudi spodnjo stran listov. Mandipropamid deluje na kaljenje zoospor in sporangijev tako, da takoj prekine kalitev in uniči zoosporo in sporangije. Če sredstvo uporabimo po nastanku okužbe pa aktivna snov ustavi rast micelija in haustorijev glive.

Revus®

Pripravek Revus® se uporablja kot fungicid s preventivnim ter delno kurativnim delovanjem:

a) v krompirju, gojenem na prostem, za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2), v časovnem presledku najmanj 7 dni, največ 6-krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 200–600 L/ha (2–6 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se ob prvem pojavu okužbe, v razvojni fazi od začetka sklepanja vrst, do začetka rumenenja listov (BBCH 31–91). Za razširitev spektra delovanja na črno listno pegavost krompirja (Alternaria solani) je potrebno dodati ustrezen kontaktni fungicid.
b) na paradižniku, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje paradižnikove plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2) v časovnem presledku najmanj 7 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 200–1200 L/ha (2–12 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se ob prvem pojavu okužbe, od razvojne faze, ko je prvi pravi list na glavnem steblu v celoti razvit dalje (BBCH 11–89). Za razširitev spektra delovanja na črno listno pegavost paradižnika (Alternaria solani) se doda ustrezen kontaktni fungicid.
c) na dinjah, gojenih v zaščitenih prostorih, za zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2) v časovnem presledku najmanj 7 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 400–1200 L/ha (4–12 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se ob prvem pojavu okužbe, od razvojne faze, ko je prvi pravi list na glavnem steblu v celoti razvit dalje (BBCH 11–89).
d) v solati, endiviji, radiču, špinači, blitvi in kreši, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje solatne plesni (Bremia lactucae) v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2). Na prostem se lahko uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 7 dni. V zaščitenih prostorih se lahko uporabi največ 1-krat v eni rastni dobi.
Priporočena poraba vode je 200–1000 L/ha (2–10 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se v času nevarnosti za izbruh bolezni, na prostem od razvojne faze, ko je razvit peti pravi list (BBCH 15–49), in v zaščitenih prostorih, od razvojne faze, ko je razvit prvi pravi list (BBCH 11–49).
e) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 0,6 L na ha (6 mL/100 m2) v časovnem presledku najmanj 10 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 600–1000 L/ha (6–10 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se ob prvem pojavu okužbe, od razvojne faze odpiranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09–81).
Zaradi preprečevanja pojava odpornosti se priporoča dodajanje kontaktnih fungicidov.
f) na hmelju za zatiranje hmeljne peronospore (Pseudoperonospora humuli) v odmerku 0,75–1,6 L/ha (7,5–16 mL/100 m2) v časovnem presledku najmanj 10 dni, največ 2-krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 300–400 L na 1 meter višine hmelja (največ 2400 L vode na ha). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin.

Tretira se preventivno, pred pojavom okužbe:
– v odmerku 0,75 L/ha do razvojne faze, ki so vitice (trte) dosegle 70 % višine žičnice (do BBCH 37),
– v odmerku 1,0 L/ha od razvojne faze, ko so vitice (trte) dosegle 80 % višine žičnice (BBCH 38), do razvojne faze, ko so brsti socvetij povečani (do BBCH 55),
– v odmerku 1,6 L/ha od razvojne faze, ko so brsti socvetij povečani, dalje (od BBCH 55 dalje).

 

Manjše uporabe:

»Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Revus® pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Revus® na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.
Pripravek Revus® se uporablja kot fungicid s preventivnim ter delno kurativnim delovanjem:
a) na zeliščih, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje plesni (Peronospora spp.) v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2). Na prostem se lahko uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 7 dni. V zaščitenih prostorih se pripravek lahko uporabi največ 1-krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 200–1000 L/ha (2–10 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se v času nevarnosti za izbruh bolezni, na prostem od razvojne faze, ko je razvit peti pravi list (BBCH 15–49), ter v zaščitenih prostorih od razvojne faze, ko je razvit prvi pravi list (BBCH 11–49);
b) v rukoli, gojeni na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje plesni križnic (Hyaloperonospora parasitica) v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 200–600 L/ha (6 mL na 2–6 L vode na 100 m2). Na prostem se pripravek lahko uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 21 dni. V zaščitenih prostorih se pripravek lahko uporabi največ 1-krat v eni rastni dobi. Skupaj se lahko na istem zemljišču oz. istem zaščitenem prostoru tretira največ 4-krat v dvanajstih mesecih;
c) v motovilcu, gojenem na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje plesni na motovilcu (Peronospora valerianellae) v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 200–600 L/ha (6 mL na 2–6 L vode na 100 m2). Na prostem se lahko pripravek uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 21 dni. V zaščitenih prostorih se pripravek lahko uporabi največ 1-krat v eni rastni dobi. Skupaj lahko na istem zemljišču oz. istem zaščitenem
prostoru tretira največ 4-krat v dvanajstih mesecih;
d) v grahu za zrnje, gojenem na prostem, za zatiranje grahove plesni (Peronospora viciae) v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 200–800 L/ha (6 mL na 2–8 L vode na 100 m2). Pripravek se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 21 dni;
e) v redkvici, gojeni na prostem, za zatiranje kapusne plesni (Hyaloperonospora brassicae) v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 200–600 L/ha (6 mL na 2–6 L vode na 100 m2). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v
časovnem presledku najmanj 7 dni;
f) v cvetači, brokoliju in brstičnem ohrovtu, gojenih na prostem, za zatiranje kapusne plesni (Hyaloperonospora brassicae) v odmerku 0,6 L/ha pri porabi vode 200–800 L/ha (6 mL na 2–8 L vode na 100 m2). Pripravek se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 21 dni.

V razmerah visokega pritiska bolezni v hmelju se lahko pričakuje zmanjšana učinkovitost pripravka.

 

Antirezistentna strategija:

Priporočena raba fungicida Revus® je v zaporednih ali v izmenjalnih tretiranjih s fungicidi z različnim načinom delovanja. Opraviti je možno 2–3 zaporedna (blok) tretiranja s fungicidom Revus® izmenjalno z blokom (2–3 tretiranj) s fungicidom z drugačnim načinom delovanja.

V eni rastni dobi naj tretiranja s fungicidom Revus® ali s fungicidom iz skupine z enakim načinom delovanja (FRAC group 40) ne presegajo polovice vseh tretiranj.

Če pripravek uporabljate v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodoval gojenih rastlin.

Rezervoar škropilnice do polovice napolnite z vodo, nato ob stalnem mešanju dodajte odmerjeno količino sredstva ter škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Škropivo mešajte tudi med škropljenjem. Priporočamo, da škropivo porabite v roku dveh ur.

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih kulturah. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Uporaba sredstva Revus je priporočljiva zaporedoma ali menjaje s fungicidi z različnim načinom delovanja. Opravimo 2 – 3 zaporedna tretiranja s fungicidom Revus izmenično z blokom (2-3 tretiranji) s fungicidom z drugačnim načinom delovanja. V rastni dobi naj tretiranja s sredstvom Revus ali fungicidom iz skupine z enakim načinom delovanja (FRAC group 40) ne presegajo polovice vseh tretiranj.

Karenca je 7 dni za zelišča, rukolo, motovilec in redkvico ter 14 dni za grah za zrnje, cvetačo, brokoli in brstični ohrovt.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.