Plateen® WG 41,5
Logotip
Nazaj

Plateen® WG 41,5

Plateen® WG 41,5 se uporablja kot talni in foliarni (listni) herbicid po vzniku plevela za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v krompirju.

Vsebuje: flufenacet 240 g /kg, metribuzin 175 g/kg
Formulacija: močljiva zrnca – WG
Pakiranje: 100 g, 1 kg

Vsebuje aktivni učinkovini metribuzin in flufenacet. Flufenacet je sistemični herbicid iz skupine oksacetamidov, ki deluje kot inhibitor delitve celic. Metribuzin je selektivni sistemični herbicid iz skupine triazinov. V rastlino prehaja skozi liste,  predvsem pa skozi korenine in se translocira po rastlini, v kateri zavira fotosintezo.

Plateen® WG 41,5

Plateen® WG 41,5 uporabljamo za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v krompirju. Tretiramo po setvi pred vznikom krompirja v odmerku 2–2,5 kg/ha (20–25 g na 100 m2).
Plateen® WG 41,5 v odmerku 2 kg/ha odlično zatira: enoletno latovko (Poa annua), krvavordečo srakonjo (Digitaria sanguinalis), navadno ogrščico (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), kamilice (Anthemis sp.), enoletni golšec (Mercurialis annua), njivsko redkev (Raphanus raphanistrum), njivsko gorjušico (Sinapis arvensis), navadno zvezdico (Stellaria media) in njivsko vijolico (Viola arvensis).

odmerku 2,5 kg/ha odlično zatira: navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadno lobodo (Atriplex patula), škrlatnordečo mrtvo koprivo (Lamium purpureum), njivsko škrbinko (Sonchus arvensis), malo koprivo (Urtica urens) in drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora).

odmerku 2,5 kg/ha zadovoljivo zatira: belo metliko (Chenopodium album), pasje zelišče (Solanum nigrum), breskovo dresen (Persicaria vulgaris), navadni slakovec (Polygonum convolvulus) in ostale vrste dresni (Polygonum sp.).

Plateen® WG 41,5 lahko uporabimo na isti površini v eni rastni dobi največ 1-krat. Obstaja možnost slabšega delovanja pripravka na belo metliko zaradi pojava odpornosti (rezistence) predvsem na zemljiščih na katerih so v preteklosti več let zaporedoma uporabljali triazine.
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in izvirov. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Uporaba pripravka je dovoljena samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Pripravek ni fitotoksičen za krompir, če ga uporabimo v predpisanem odmerku in na ustrezen način. Pripravek lahko deluje fitotoksično le v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer (nizke temperature, prekomerne količine padavin, zelo razmočena tla …) in ob nepravočasni uporabi pripravka (ko krompir že vznikne, BBCH 09).

Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od 1/2 do 2/3 napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem rezervoar napolnimo z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Pripravka ni potrebno mešati z drugimi fitofarmacevtskimi pripravki.

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.