Movento® SC 100
Logotip
Nazaj

Movento® SC 100

Movento® SC 100 je sistemični insekticid in akaricid za zatiranje škodljivcev na krompirju, hmelju, jablanah, hruškah, kapusnicah (brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica), solati, radiču, endivji, posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. lista, jagodah, okrasnih rastlinah, slivah, češnjah, višnjah in kot manjša uporaba v matičnih vinogradih, ameriških borovnicah, kosmuljah, bezgu in ribezu.

Vsebuje: spirotetramat 100 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija – SC
Pakiranje: 100 mL, 1 L

Edinstven sistemični insekticid, ki deluje dvosmerno – po rastlini se premika navzgor in navzdol. Doseže tudi težko dostopne in skrite dele rastline. Učinkovito varstvo pred skritimi škodljivci. Učinkovito varstvo novo izraslih delov rastlin.

Movento® SC 100

Pripravek Movento® SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid:

a) v krompirju, gojenem na prostem, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 200500 L/ha. S sredstvom lahko tretiramo ob pojavu listnih uši, v fenološki fazi od končanega cvetenja dalje (od BBCH 69). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ štiri krat v eni rastni sezoni, v intervalu 7 dni.

b) na hmelju:

  • za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) v odmerku od 0,3 do 1,5 L/ha, odvisno od fenološke faze rastline: od faze, ko vitice dosežejo 10 % najvišje žice,  do faze, ko rastline dosežejo 70 % višine najvišje žice (BBCH 3137), v odmerku 0,30,95 L/ha, ter po fazi, ko so vitice dosegle 70 % višine najvišje žice (BBCH 37), v odmerku 0,951,5 L/ha;
  • za zatiranje pršic (Acarina) v odmerku 1,5 L/ha.
    Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ enkrat v eni rastni sezoni, ob porabi vode do 3000 L/ha. Tretiramo ob pojavu škodljivih žuželk in pršic.

c) na jablanah in hruškah za zatiranje listnih uši (Aphididae), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum) ter za zmanjševanje številčnosti populacije listnih hržic (Dasineura spp.) v odmerku 1,9 L/ha, ob porabi vode 5001500 L/ha. Sredstvo lahko uporabimo v fenološki fazi od končanega cvetenja dalje, ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

d) v kapusnicah, kot so brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica, gojenih na prostem, za zatiranje listnih uši (Aphididae) in kapusovega ščitkarja (Aleyrodes proletella) ter za zmanjševanje številčnosti populacije tobakovega resarja (Thrips tabaci) in kapusove hržice (Contarinia nasturtii) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom lahko tretiramo v fenološki fazi od razvitega drugega pravega lista dalje (od BBCH 12 dalje), ob pojavu škodljivih žuželk. Pri tretiranju priporočamo dodajanje močila. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

e) v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,45 L/ha, ter na prostem za zatiranje solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v fenološki fazi od razvitega drugega pravega lista dalje (od BBCH 12 dalje), ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

f) v jagodah, gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje mehkokožne pršice (Tarsonemus sp.) v odmerku 1 L/ha, ob porabi vode 3001000 L/ha.

g) v jagodah, gojenih v zaščitenih prostorih, za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 3001000 L/ha.

h) v jagodah, gojenih na prostem, za zatiranje za zatiranje listnih uši (Aphididae), v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 3001000 L/ha.

S pripravkom lahko tretiramo od fenološke faze, ko je več hčerinskih sadik s koreninami (primerne za sajenje), do faze podaljševanja socvetja (BBCH 49–56), ali po obiranju, od fenološke faze, ko stari listi odmirajo, novi listi se kodrajo, do faze odmiranja starih listov (BBCH 9397).

Tretiramo ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo na zemljišču, na katerem se gojijo jagode, lahko uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

i) na okrasnih rastlinah, gojenih v zaščitenih prostorih in na prostem, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom lahko tretiramo v času po cvetenju oz. ko niso prisotni cvetovi na tretirani okrasni rastlini. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

j) na slivah za zatiranje mokaste češpljeve uši  (Hyalopterus pruni) v odmerku 1,5 L/ha, ob porabi vode 5001500 L/ha. Sredstvo lahko uporabimo v času od končanega cvetenja dalje, ob pojavu škodljivih žuželk.  Na istem zemljišču sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

k) na češnjah in višnjah  za zatiranje črne češnjeve uši (Myzus cerasi) v odmerku 1,5 L/ha, ob porabi vode 5001500 L/ha. Sredstvo lahko uporabimo v času od končanega cvetenja dalje, ob pojavu škodljivih žuželk. Na istem zemljišču sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Učinkovitost in fitotoksičnost pripravka Movento® SC 100 pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo Movento® SC 100 na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Sredstvo kot manjšo uporabo uporabljamo:

a) v matičnih vinogradih in matičnjakih za zatiranje trtne uši(Viteus vitifoliae) v odmerku 0,7  L/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

b) na ameriških borovnicah, kosmuljah in bezgu za zatiranje listnih uši (Aphididae), češpljevega kaparja (Lecanium corni) in drugih kaparjev (Coccoidae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira po obiranju plodov, ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

c) na ribezu za zatiranje listnih uši (Aphididae), ribezove brstne pršice (Cecidophyopsis ribis), murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in drugih kaparjev (Coccoidae) v odmerku 0,75 L/ha, ob porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira po obiranju plodov, ob pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju sadnega drevja upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Imetnik registracije jamči, da pripravek Movento® SC 100 ni fitotoksičen, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo. Pred uporabo pripravka se posvetujte s svetovalci imetnika registracije oziroma zastopnika.

Pripravka Movento® SC 100 ni potrebno mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci.

Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Jabolka, hruške, slive, češnje in višnje 21 dni; matični vinogradi, krompir in hmelj 14 dni; solata, radič, endivija in mladi listi ter poganjki vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; kapusnice, kot so brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica, 3 dni; za jagode, ameriške borovnice, kosmulje, bezeg in ribez je karenca zagotovljena s časom uporabe; v matičnih vinogradih je karenca zagotovljena z načinom uporabe; za matičnjake in okrasne rastline karenca ni potrebna

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.