Mikal® flash
Logotip
Nazaj

Mikal® flash

Mikal® flash je sistemični in kontaktni fungicid, ki na površini in v notranjosti rastline povzroči nastanek obrambnega mehanizma in tako varuje rastlino pred okužbo.

Vsebuje: fosetil-Al  500 g/kg, folpet  250 g/kg
Formulacija: močljiva zrnca – WG
Pakiranje: 1 kg

Mikal® flash
Mikal® flash uporabljamo preventivno na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje:
  • peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 4 kg/ha oziroma 0,4 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha (400 g/100 L vode). Priporočamo, da pripravek uporabite najmanj 2-krat zaporedoma, boljši učinek pa dosežemo, če ga uporabimo zaporedoma 3-krat.Časovni presledek med dvema tretiranjema prilagajamo pogojem za razvoj bolezni in ne sme biti daljši od 14 dni.
  • črne pegavosti vinske trte (Phomopsis viticola) v odmerku 3 kg/ha. Tretiramo spomladi, ko so poganjki dolgi 2–5 cm (BBCH 11–12).

S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 3-krat v eni rastni dobi.

 

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Če uporabljamo Mikal® flash na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodili, ne povzroča poškodb na vinski trti.

Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od polovice do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.

42 dni za vinske sorte grozdja.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.