Hussar® OD
Logotip
Nazaj

Hussar® OD

Hussar® OD je sistemični herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela ter nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali

Vsebuje: jodosulfuron metil natrij 100 g/L
Formulacija: oljna disperzija – OD
Pakiranje: 100 mL

Jodosulfuron metil natrij je sistemični herbicid iz skupine metil estrov benzojske kisline in zavira delovanje encima sintetaza acetohidroksi kisline.

Hussar® OD

Hussar® OD je herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali v odmerku 0,1 L/ha (10 mL/1000 m2). Priporočena količina vode je 200–300 L vode/ha (20–30 L vode/1000 m2). Škropimo od začetka razraščanja do začetka razvoja zgornjega lista v ozimni pšenici in ozimnem ječmenu (BBCH 13–37), ter od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13–29) v jari pšenici in jarem ječmenu.

 

Najboljše rezultate dosežemo v času, ko je ozkolistni plevel v fazi dveh listov in do konca razraščanja in ko je širokolistni plevel v fazi 2–6 listov.

Hussar® OD zatira naslednje ozkolistne plevele: orjaška šopulja (Agrostis gigantea), navadni srakoperec (Apera spica venti), ljuljka (Lolium spp.), čužka (Phalaris spp.), enoletna latovka (Poa annua), navadna latovka (Poa trivialis).
Hussar® OD zatira naslednje širokolistne plevele: zajčji mak (Adonis spp.), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), njivska kurja češnjica (Anagallis arvensis), prava kamilica (Anthemis spp.), loboda (Atriplex spp.), žarkasta dvoglavka (Bifora radians), navadni plešec (Capsella bursa pastoris), modri glavinec (Centaurea cyanus), bela metlika (Chenopodium album), krizantema (Chrysantemum spp.), njivski osat (Cirsium arvense), zebrat (Galeopsis spp.), rogovilček (Galinsoga ciliata), plezajoča lakota (Galium aparine), samonikla sončnica (Helianthus annuus), mrtva kopriva (Lamium spp.), slezenovec (Malva spp.), kamilica (Matricaria spp.), meteljka (Medicago spp.), njivska spominčica (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), dresen (Polygonum spp.), njivska zlatica (Ranunculus arvensis), njivska redkev (Raphanus raphanistrum), kislica (Rumex spp.), navadni grint (Senecio vulgaris), njivska gorjušica (Sinapis arvensis), škrbinka (Sonchus spp.), njivski oklast (Spergula arvensis), navadna zvezdica (Stellaria media), detelja (Trifolium spp.), grašica (Vicia spp.), vijolica (Viola spp.) in druge.

Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Hussar® OD lahko na isti površini uporabimo enkrat v rastni dobi.
Omejitev v normalnem kolobarju ni.
V primeru predčasnega uničenja posevka lahko 15 dni po škropljenju posejemo jaro pšenico ali jari ječmen. Koruzo lahko zasejemo 30 dni po škropljenju.
Navodila za pranje škropilnice po uporabi pripravka Hussar® OD: Majhne količine preostale škropilne brozge razredčimo v razmerju 1:10 in jo nanesemo na že poškropljeno zemljišče.

Če pripravek uporabljamo v poškodovanih posevkih in v posevkih, ki so oslabljeni od rastlinskih bolezni, škodljivcev, mraza ali stoječe vode, lahko povzroči fitotoksičnost.
Pri uporabi pripravka v sorti ječmena TOSCANA lahko pride do fitotoksičnosti.

Pripravek pred uporabo dobro premešamo v zaprti embalaži, tako da dobimo homogeno tekočino. Odmerjeno količino pripravka vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Hussar® OD lahko mešamo s herbicidi na osnovi MCPA, amidosulfurona, bromoksinila, fenoksaprop-etila in diflufenikana.
Lahko ga mešamo s fungicidi na osnovi prokloraza, tebukonazola, triadimenola, azoksistrobina, ciprodinila, fenpropidina in fenpropimorfa.
Lahko ga mešamo z insekticidi na osnovi deltametrina in s tekočimi dušikovimi gnojili, mineralnimi olji ter regulatorji rasti.
Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Zagotovljena s časom uporabe.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.