Banvel® 480 SL
Logotip
Nazaj

Banvel® 480 SL

Banvel® 480 SL je sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi, sirku, na strniščih ter nekmetijskih travnih površinah.

Vsebuje:  dikamba 480 g/L
Formulacija: vodotopni koncentrat – SL
Pakiranje: 100 mL

Aktivna snov se v rastlino vpija preko listov, delno pa tudi preko korenin. V rastlini se premešča tako navzdol proti koreninam, kot navzgor proti rastnim vršičkom. Najboljše rezultate dosežete, ko so pleveli v razvojni fazi 2–6 listov, listna rozeta pa ni večja od 5 cm. Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti.

Banvel® 480 SL

Pripravek Banvel® 480 S se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v koruzi, v sirku, na strniščih in nekmetijskih travnih površinah:
– v koruzi in sirku v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2) ob porabi vode 200–400 L/ha (2–4 L/100 m2) v razvojni fazi, ko imata koruza oziroma sirek razvitih 2 do 8 listov (BBCH 12–18). Najboljše rezultate se doseže, če se koruzo in sirek tretira, ko imata razvita 3–5 listov, pleveli pa 2–4 prave liste. Pri slaku (Convolvolus arvensis) je optimalen čas zatiranja, ko so
poganjki dolgi 5–15 cm, pri osatu (Cirsium arvense) pa, ko ima le-ta 4–6 listov. Če se sredstvo uporablja, ko imata koruza oziroma sirek več kot 6 listov, se mora v tem primeru tretirati usmerjeno pod liste koruze oziroma sirka. Ta način je še posebno uspešen pri zatiranju slaka, ki je najobčutljivejši, ko cveti. Uporabljati je treba nizkotlačne šobe, s katerimi se doseže večje kapljice. Šobe se namesti tako, da se po steblu koruze ne tretira
višje od 15 cm. Tlak naj bo med 1 in 2 bara.
– na strniščih v odmerku 0,75 L/ha (7,5 mL/100 m2) ob porabi vode 200–400 L/ha (2–4 L/100 m2) za zatiranje večletnih širokolistnih plevelov (slak, osat, idr.), ki se jih v okopavinah težko zatira, lahko pa se jih uspešno zatre že na strnišču. Priporoča se plitvo preorjavanje strnišča po žetvi, nato se počaka da plevel vznikne. Plevel propade čez tri tedne, zato se takrat lahko opravi globoko oranje.
– na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice in športni tereni) v odmerku 0,75 L/ha (7,5 mL/100 m2), ob porabi vode 200–400 L/ha (2–4 L/100 m2). Za uspešno zatiranje
enoletnega plevela se tretira takrat, ko je le-ta visok največ 15 cm (ima 2–4 prave liste), za zatiranje večletnega plevela pa takrat, ko je le-ta v polni vegetaciji.
POSEBNA OMEJITEV VELJAVNOSTI REGISTRACIJE: Registracija za uporabo na nekmetijskih travnih površinah (parki, zelenice in športni tereni) velja do dne 1. 10. 2018.
ČAS UPORABE: Najboljše rezultate se doseže s tretiranjem v razvojni fazi plevela od 2 do 6 listov, pri čemer listna rozeta ni večja od 5 cm. Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti.
SPEKTER DELOVANJA:
Sredstvo zatira naslednje enoletne plevele: navadna kurja češnjica (Anngalis arvensis), ščir (Amaranthus spp.), metlika (Chenopodium spp.) in dresen (Polygonum spp.).
Sredstvo zatira naslednje večletne plevele: plotni slak (Calystegia sepium), osat (Cirsium arvense), slak (Convolvolus arvensis) in kislica (Rumex spp.).

MANJŠE UPORABE:
Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Banvel® 480 S pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Banvel®480 S na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik. Te uporabe so:
Sredstvo Banvel® 480 S se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela:
– na površinah za vzgojo travne ruše v odmerku 0,75 L/ha (7,5 mL/100 m2) ob porabi vode 200–400 L/ha (2–4 L/100 m2). Za uspešno zatiranje enoletnega plevela se tretira takrat, ko je le-ta visok največ 15 cm (ima 2–4 prave liste), za zatiranje večletnega plevela pa takrat, ko je le-ta v polni vegetaciji.
Posebna opozorila: Sredstvo se na površinah za vzgojo travne ruše lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice. Tretirane trave se ne sme uporabljati za krmo živali.
– na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest, železnice, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter druge) za zatiranje pelinolistne in drugih vrst ambrozije (Ambrosia sp.) v odmerku 0,5–1,0 L/ha (5-10 mL/100 m2). Zatiranje je uspešno, ko je plevel visok največ 15 cm, oziroma je v polni vegetaciji.
POSEBNA OMEJITEV VELJAVNOSTI REGISTRACIJE: Registracija za manjše uporabe na zatravljenih nekmetijskih površinah, kot so urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter druge, velja do dne 1. 10. 2018, razen za brežine avtocest, železnic ter 1,5 m pas ob regionalnih cestah, ki velja do poteka veljavnosti te odločbe.

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Sredstva se ne sme uporabljati v oslabljenih in poškodovanih posevkih.

Strnišča je po uporabi sredstva in pred setvijo naslednjega posevka treba obvezno globoko preorati, da se zmanjša možnost poškodb naslednjih posevkov (predvsem, če se bo sadilo oz. sejalo kmalu po tretiranju).

Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. Ne sme se tretirati, če obstaja nevarnost, da bo sredstvo zanašalo na sosednje gojene rastline, posebej občutljiva sta trta ter hmelj.

Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C. Ohladitve, ki nastopijo po uporabi herbicida, lahko na rastlinah povzročijo znake fitotoksičnosti kot so rumenenje in deformacije ter zastoj rastlin v rasti. Praviloma so ti znaki začasni in ne vplivajo na količino pridelka.

Pri tretiranju zatravljenih nekmetijskih površin se zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok sredstva ali odtok preko drenažnih sistemov priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.

Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča tretiranje v obdobju, ko je predvideno daljše obdobje brez padavin.

V primeru tretiranja z navedenim sredstvom v parkih, na zelenicah in športnih terenih, je iz vidika varovanja zdravja ljudi treba označiti tretirano območje (npr. s trakovi za označevanje) in onemogočiti dostop nanj v času tretiranja in dokler se škropilna brozga ne posuši.

O tretiranju površin, kjer raste ambrozija in ki mejijo na območja vrtcev, šol, domov za ostarele ali bolnišnic, je treba predhodno obvestiti te institucije ter jih opozoriti naj se v času tretiranja okna zaprejo in prostorov ne zračijo, ljudje naj se ne zadržujejo na prostem več kot je nujno potrebno in naj ne vstopajo na tretirane površine dokler se škropivo ne posuši.

Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke. Na koruzi in sirku so možni pojavi fitotoksičnosti, značilni za sintetične auksine (rumenenje listov, zvijanje stebel, zastoj v rasti). Znaki se običajno pojavijo, če tretiranju sledi obdobje hladnega vremena. Optimalna temperatura zraka v času tretiranja je od 10 do 25 °C. Običajno so ti znaki začasni in nimajo vpliva na pridelek.

Sredstvo lahko mešate z drugimi herbicidi, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pipravkov.

V rezervoar škropilnice, ki je do polovice predvidene količine napolnjen z vodo, vlijte potrebno količino sredstva Banvel® 480 S. Nato ob stalnem mešanju škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Mešalo mora biti vključeno tudi ves čas tretiranja. Po tretiranju rezervoar škropilnice popolnoma izpraznite in temeljito sperite s čisto vodo.

Karenca ni potrebna. Za koruzo in sirek je karenca zagotovljena s časom uporabe.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.