Teldor® SC 500
Logotip
Natrag

Teldor® SC 500

Teldor® SC 500 suzbija sivu plijesan na vinovoj lozi, u jagodama, rajčici, ukrasnom bilju, trešnjama i bobičastom voću. Posredno olakšava ručnu i strojnu berbu grožđa, smanjuje gubitak te omogućava proizvodnju zdravog mošta i vina, a da pritom ne utječe na tijek vrenja, ni na okus mošta i vina. Odlikuju ga i kratke karence.

Sastav: fenheksamid, 500 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Pakiranja: 10 mL, 100 mL

Teldor® SC 500

Vinova loza (stolna sorta)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1-1,5 L/ha, uz trošak vode 1000 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazrijevanja.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

 

Vinova loza (vinska sorta)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1-1,5 L/ha, uz trošak vode 1000 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazrijevanja.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Jagoda (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha, uz utrošak vode 500 L/ha (30 mL na 10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše dva puta u vrijeme vegetacije i to: prvi puta u cvatnji jagoda, drugi puta kod pojave zelenih plodova.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Trešnja

Siva plijesan(Botrytis cinerea)
Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Primijeniti u količini 0,5 L/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 mL/10 l vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.

 

Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)
U količini 0,5 L/ha i na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Tretira se pri početku cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Šljiva

Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Primijeniti u količini 0,5 L/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 mL/10 L vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.

 

Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)
Primijeniti u količini 0,5 L/ha na 1 m visine krošnje uz utrošak 500 L vode na 1 m visine krošnje (10 mL/10 L vode na 1 m krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Tretira se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Breskva

Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 1500 L/ha (7-10 mL/10 L vode). Tretirati kad plodovi počnu dobivati boju ili najkasnije tri dana prije branja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Ribiz

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Ogrozd

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Kupina

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Malina

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Brusnica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

 

Rajčica (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini od 1-2 L/ha. Može se tretirati najviše tri puta:

  1. prvi puta kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 L/ha (10 mL/10 L vode na 100 m²)
  2. drugi puta kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 L/ha (15 mL/10 L vode na 100 m²)
  3. treći puta kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²)

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Ukrasno bilje (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 2 L/ha (20 mL/10 L vode na 100 m²) ako su biljke visoke do 50 cm, odnosno 5 L/ha (50 mL/10 L vode na 100 m²) ako su biljke visoke 50-125 cm.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2

 

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Marelica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje te 1-2 puta dva tjedna prije branja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 4

 

Patlidžan

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-800 L/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Tikvice

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-800 L/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Salata

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti na salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.) u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Matovilac

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Endivija

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti na endiviji (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata i dr.) u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Vrtna grbica ili kres salata

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Barica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Rikola

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti na rikoli (divlja rikola i dr.) u količini 1,0-1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Crna gorušica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Listovi i izdanci od krstašica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Krasuljica

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Luk vlasac

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Celer listaš

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Peršin

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Kadulja

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Timijan

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Bosiljak

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Ružmarin

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Lovor

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Estragon

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 LČ/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Grah mahunar (na zatvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Luk (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)
Primijeniti u količini 1,5 L/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha (10-15 mL na 10 L vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3

 

Kivi

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Primijeniti u količini 120 mL/hL (12 mL u 10 L vode), nakon berbe plodova. Primjena se vrši prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju. Plodovi kivija se mogu pustiti u potrošnju/konzumaciju 60 dana nakon tretiranja.

Karenca: 60 dana do potrošnje/konzumacije
Max broj primjena: 1

Priprema sredstva za upotrebu
Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti. Spremnik prskalice napuniti sa 1/2 potrebne količine čiste vode. Uključiti miješanje. Uliti u prskalicu potrebnu količinu sredstva kroz sito. Dopuniti spremink prskalice s preostalom količinom vode. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene.

 

Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti.

 

Postupak čišćenja uređaja za primjenu

Odmah nakon primjene potpuno isprazniti uređaj za prskanje. Spremnik, cijevi i sapnice dobro isprati čistom vodom tri puta. Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Skinuti i očistiti sapnice, zaslone i filtere. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje je sredstvo ne može doprijeti u pitku, tekuću ili stajaću vodu i gdje nema opasnosti za životinje.

 

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u orginalnoj zatvorenoj ambalaži, u tamnom, prozračnom i suhom prostoru, na temperaturi između -10 i 40 oC, izvan dohvata djece i odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

 

Mjere zaštite pri radu
Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice škropiva koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu odjeću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjaju. Za vrijeme rada ne jesti, piti ni pušiti. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti sva korištena zaštitna sredstva.

Ograničenja
Sredstvo se može upotrijebiti na istoj površini najviše dva puta u vegetaciji na vinovoj lozi, jagodama, breskvama i ukrasnom bilju, najviše tri puta u vegetaciji na trešnjama, šljivama i rajčicama te najviše četiri puta u vegetaciji kupina,ogrozda, brusnica, malina i ribiza.

 

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Kako bi se spriječilo stvaranje rezistentnosti, u uvjetima jake zaraze treba izbjegavati višekratnu primjenu sredstva Teldor® SC 500 u istoj vegetacijskoj sezoni, već ga treba primjeniti u kombinaciji s drugim sredstvima drugačijeg mehanizma djelovanja. Ako unatoč pravilnoj primjeni sredstva Teldor® SC 500 dođe do prijevremenog pada djelotvornosti, potrebno je tretiranje nastaviti fungicidom iz druge kemijske skupine. Fungicide iz skupine hidroksianilida potrebno je primjeniti u količinama sukladno s uputama proizvođača. U cilju odgode pojave rezistentnosti potrebno je saditi ili sijati rezistentne sorte te provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i biljne higijene.

 

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva Teldor® SC 500 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Teldor® SC 500 ne smije se koristiti na kraškim područjima čije tlo ima pH iznad 7,5. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode-mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 20 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.