Sivanto® prime
Logotip
Natrag

Sivanto® prime

Sivanto® prime  je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, povrćarstvu i na ukrasnom bilju na kulturama koje se ne uzgajaju na tlu.

Sastav: flupiradifuron 200 g/L
Formulacija: koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranje: 10 mL, 100 mL

 

Sivanto® prime

Jagoda u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)

Mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae)

Jagodina lisna uš (Chaetosiphon fragaefolii)

Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)

Jagodine male lisne uši (Aphis forbesi)

Cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)
Primjena: Za suzbijanje mliječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne uši (Chaetosiphon fragaefolii), ružine lisne uši (Macrosiphum rosae) i jagodine male lisne uši (Aphis forbesi) u količini 0,5 L/ha i za suzbijanje cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini 0,625 L/ha, uz utrošak vode 600-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka petog lista do zriobe (BBCH 15-89). Dozvoljene su 2 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 10 dana.

Karenca: 3 dana

Max broj tretiranja u sezoni: 2

 

Malina u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju

Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Lisne uši (Macrosiphum Sp.)

Mala malinina uš (Aphis idaei)
Primjena: Za suzbijanje male malinine lisne uši (Aphis idaei), pamukove lisne uši (Aphis gossypii), zelene breskvine uši (Myzus persicae) i lisne uši Macrosiphum sp. u količini 0,5 L/ha za metar visine nasada, uz utrošak vode 500 L/ha za metar visine nasada. Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne vegetacije je 2 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka petog lista do zriobe (BBCH 15-89). Dozvoljene su 2 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 10 dana.

Karenca: 3 dana

Max broj tretiranja u sezoni: 2

 

Rajčica, paprika, patlidžan i krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae)

Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)

Cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)
Primjena: Za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae) i mliječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae) u količini 0,45 L/ha za metar visine nasada i za suzbijanje pamukove lisne uši (Aphis gossypii), cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini 0,56 L/ha za metar visine nasada, uz utrošak vode 750 L/ha za metar visine nasada. Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne vegetacije je 2,24 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka drugog lista do zriobe (BBCH 12-89). Dozvoljene su 2 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 10 dana.

Karenca: 3 dana

Max broj tretiranja u sezoni: 2

 

Tikvice i lubenica u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae)

Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)

Cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)
Primjena: Za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae) i mliječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae) u količini 0,45 L/ha i za suzbijanje pamukove lisne uši (Aphis gossypii), cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini 0,56 L/ha, uz utrošak vode 750 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka drugog lista do zriobe (BBCH 12-89). Dozvoljene su 2 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 10 dana.

Karenca: 3 dana

Max broj tretiranja u sezoni: 2

 

Lukovičasto cvijeće u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)

Crna repina (bobova) uš (Aphis fabae)
Primjena: Za suzbijanje crne bobove uši (Aphis fabae) u količini 0,5 L/ha, uz utrošak vode 500-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka prvog lista (BBCH 11). Dozvoljene su 4 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 7 dana.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj tretiranja u sezoni: 4

 

Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Mlječikina lisna uš (Macrosiphum euphorbiae)

Ružina lisna uš (Macrosiphum rosae)

Šljivina uš uvijalica (Brachycaudus helichrysi)

Cvjetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae), mliječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), ružine lisne uši (Macrosiphum rosae) i šljivine uši uvijalice (Brachycaudus helichrysi) u količini 0,5 L/ha i cvjetnog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,75 L/ha, uz utrošak vode 500-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka prvog lista (BBCH 11). Dozvoljene su 4 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 7 dana.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj tretiranja u sezoni: 4

 

Rasadnik drveća u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Jabučna uš šiškarica (Dysaphis sp.)

Lisne uši (Macrosiphum Sp.)

Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: Za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae), jabučne uši šiškarice (Dysaphis sp.) i lisne uši (Macrosiphum sp.) u količini 0,5 L/ha i stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,75 L/ha, uz utrošak vode 250-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvitka prvog lista (BBCH 11). Dozvoljene su 4 primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od najmanje 7 dana.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj tretiranja u sezoni: 4

Način primjene:

Sredstvo se primjenjuje prskanjem leđnim prskalicama.
Priprema sredstva za primjenu:

  1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Ako nije čist, sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.
  2. Prije otvaranja ambalaže sredstva, sadržaj dobro protresti.
  3. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu koji je do 2/3 napunjen potrebnom količinom vode i u kojem je uključena miješalica.
  4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje, pri čemu dotok vode mora biti ispod površine vode kako bi se spriječilo pjenjenje otopine. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju. Pri punjenju spremnika vodom treba upotrijebiti lijevak za punjenje i uroniti ga u škropivo jer u suprotnome pri padu tlaka u vodovodu postoji opasnost od povratnog toka škropiva.
  5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana. Škropivo pripremiti samo u potrebnoj količini.

 

Skladištenje i čuvanje:

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnost:

Potrebno je držati se ograničenja vezanih uz količine (doze) sredstva i maksimalni broj primjena tijekom vegetacije. Ako je za suzbijanje štetnika potrebno više tretiranja u vegetacijskoj sezoni, tretiranje je potrebno provesti s insekticidima drugačijeg mehanizma djelovanja iz neke druge kemijske skupine. Pratiti brojnost štetnika s ciljem provjere učinkovitosti sredstva. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da je došlo do pojave rezistentnosti štetnika. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti štetnika na primijenjeno sredstvo, potrebno je odmah kontaktirati stručnjake savjetodavne službe ili proizvođača. Dodatne informacije o rezistentnosti štetnika mogu se naći na internetskoj stranici www.irac-online.org.

 

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva Sivanto® Prime moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda.
Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Sredstvo se ne smije miješati s fungicidima iz IBE skupine (inhibitori biosinteze ergosterola – triazoli) na kulturama koje su u cvatnji ili ih posjećuju pčele. O mogućnostima miješanja sredstva Sivanto® Prime s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Primjena sredstva na krastavcu, lukovičastom cvijeću i ukrasnom bilju može dovesti do pojave prolazne fitotoksičnosti na biljkama. Kod primjene sredstva na lukovičastom cvijeću i ukrasnom bilju preporuča se prethodno provesti test fitotoksičnosti na manjem broju biljaka ili na manjoj površini. Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, na ostalim kulturama na kojima je odobrena primjena ne očekuje se pojava fitotoksičnosti. Prilikom primjene sredstva Sivanto® Prime spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.