Previcur® Energy
Logotip
Natrag

Previcur® Energy

Previcur® Energy je nadogradnja Previcura® 607 SL. Sadržava propamokarb i fosetil-Al, dvije aktivne tvari, koje su komplementarne po načinu djelovanja. Previcur® Energy odličan odličan je fungicid za suzbijanje gljivičnih uzročnika bolesti na vrtnom raslinju, na otvorenom prostoru ili u staklenicima, a moguća je i aplikacija putem kapljičnog sustava za navodnjavanje.

Sastav: propamokarb (632,4 g/L), fosetil (332,5 g/L)
Formulacija: tekući koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranje: 5 mL, 100 mL, 1 L

Previcur® Energy

Krastavac

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Primijeniti u količini od 2 L/ha (200 mL na 1000 m²).

Pythium (Pythium spp.)

U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje) s jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju. U tlu putem sustava za navodnjavanje kap-po-kap ili lokaliziranim nanošenjem. Dozvoljena su dva tretiranja u količini 2-3 L/ha na 20000 L/ha vode. Prvi puta tretirati prilikom presađivanja, a drugi puta nakon otrilike dva tjedna nakon prve primjene. Sredstvo pomješano s vodom nanijeti na vlažno tlo izbjegavajući prekomjerno natapanje. Sredstvo treba ostati lokalizirano u području oko korijenja biljki. Preporuča se sredstvo primijeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

 

Paprika (slatke sorte)

Gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)
Prva aplikacija nakon presađivanja, u koncentraciji 0,2 % i to zalijevanjem 2 L otopine na 1m²; 7-10 dana nakon prve aplikacije primijeniti folijarno 2 L/ha (200 mL na 1000 m²); treća aplikacija prema potrebi folijarno u preporučenoj dozi od 2 L/ha (200 mL na 1000 m²)

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Paprika (ljute sorte)

Gangrena korijenova vrata (Phytophthora capsici)
Prva aplikacija nakon presađivanja, u koncentraciji 0,2 % i to zalijevanjem 2 L otopine na 1m²; 7-10 dana nakon prve aplikacije primijeniti folijarno 2 L/ha (200 mL na 1000 m²); treća aplikacija prema potrebi folijarno u preporučenoj dozi od 2 L/ha (200 mL na 1000 m²)

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 3

 

Tikvenjača

Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)
Primijeniti 200 mL na 1000 m².

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

 

Rajčica

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1-2

 

Patlidžan

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1-2

 

Dinja

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1-2

 

Lubenica

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1-2

 

Zelena salata

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 l/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Potočarka

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Matovilac

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Envidija

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Rikola

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Cikorija

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Radič

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Lavlji zub

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Valerijana

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 1

 

Plamenjača (Bremia lactucae)
Primijeniti u količini 2-2,5 L/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 L/ha vode.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

 

Cvjetača

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

 

Kupus

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

 

Brokula

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

 

Duhan

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

 

Tikvice

Pythium (Pythium spp.)
U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje). S jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 mL/m² ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 mL/m², a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 mL/m², uz primjenu 2-4 L vode po m² po tretiranju. U tlu putem sustava za navodnjavanje kap-po-kap ili lokaliziranim nanošenjem. Dozvoljena su dva tretiranja u količini 2-3 L/ha na 20000 L/ha vode. Prvi puta tretirati prilikom presađivanja, a drugi puta nakon otrilike dva tjedna nakon prve primjene. Sredstvo pomješano s vodom nanijeti na vlažno tlo izbjegavajući prekomjerno natapanje. Sredstvo treba ostati lokalizirano u području oko korijenja biljki. Preporuča se sredstvo primijeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja.

Karenca: 14 dana

Priprema sredstva za upotrebu
Odmjerenu količinu sredstva pomiješamo s vodom da dobijemo gore navedenu koncentraciju. Ovo upotrebljavamo za potapanje, odnosno prskanje.

 

Skladištenje i čuvanje
Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Ograničenja
Folijarna zaštita se smije najviše dva puta koristiti godišnje. Škropivo treba odmah utrošiti.

 

Zaštita okoliša
Prilikom tretiranja treba spriječiti kontaminaciju mora, jezera, vodotoka, bunara i izvorišta vode tretiranjem najmanje 20 m udaljeno od njih. Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

 

Mogućnost miješanja sa drugim sredstvima provjeriti prije uporabe.

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.