Luna® Experience
Logotip
Natrag

Luna® Experience

Luna® Experience je novi kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu. Sastoji se od dvije aktivne tvari: tebukonazol i fluopiram. Fluopiram je poslijednja Bayerova inovacija: nove kemijske skupine, novog načina djelovanja, sistemičnog i translaminarnog djelovanja na sve razvojne stadije pepelnice od klijanja do sporulacije i na skladišne bolesti.

Sastav: fluopiram: 200 g/L, tebukonazol: 200 g/L
Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)
Pakiranja: 10 mL, 40 mL, 100 ml

Luna® Experience

Vinska loza (vinske sorte)

Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primijeniti u količini 0,375 L/ha (37,5 mL/1000 m²), uz utrošak vode od 400 – 1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze pet listova do faze BBCH 73 (početak rasta bobica, bobice veličine prosa), u razmacima 12-14 dana.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

 

Jabuka

Pepelnica (Podosphaera leucotricha)
Krastavost (Venturia inaequalis)
Alternarijska pjegavost (Alternaria spp.)
Primjenjuje se u količini od 0,25-0,75 L/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500-1500 L/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 L/ha i utrošak vode od 500 L/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

 

Kruška

Smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium)
Krastavost (Venturia inaequalis)
Alternarijska pjegavost (Alternaria spp.)
Primjenjuje se u količini od 0,25-0,75 L/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500-1500 L/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 L/ha i utrošak vode od 500 L/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7-10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

 

Breskva

Palež cvijeta i smeđa trulež ploda (Monilinia spp.)
Primjenjuje se za suzbijanje paleži cvijeta i smeđe truleži ploda (Monilinia spp.) u količini od 0,25-0,75 L/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500-1500 L/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 L/ha i utrošak vode od 500 L/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Pepelnica (Sphaerotheca pannosa)
Primjenjuje se u količini 0,5 L/ha, uz utrošak vode od 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Trešnja

Palež cvijeta i smeđa trulež ploda (Monilinia spp.)
Primjenjuje se u količini od 0,25-0,75 L/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500-1500 L/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 L/ha i utrošak vode od 500 L/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

 

Šparoga

Hrđa (Puccinia asparagi)
Primijeniti u količini 0,75 L/ha, uz utrošak vode od 600-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon berbe, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, u razmacima 10-14 dana.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2

 

Češnjak

Hrđa (Puccinia allii)
Purpurna pjegavost (Stemphylium vesicarium)
Primijeniti u količini od 0,6-1,0 L/ha, uz utrošak vode od 300-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetka razvoja lukovice (BBCH 41-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 1

 

Luk

Hrđa (Puccinia allii)
Purpurna pjegavost (Stemphylium vesicarium)
Primijeniti u količini od 0,6-1,0 L/ha, uz utrošak vode od 300-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetka razvoja lukovice (BBCH 41-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 1

 

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

 

Višnja

Sušenje rodnih grančica i palež cvijeta (Monilia laxa)
Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Kozičavost (Blumeriella jaapii)
Primijeniti u količini 0,2 L/ha po metru visine krošnje u 500 L vode/ha. Za svaki metar visine krošnje količina sredstva povećava se za 0,2 L/ha, a količina vode za 500 L/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,6 L/ha. Sredstvo primijeniti od razvojnog stadija cvatnje (cvjetovi u fenofazi balona) do zriobe plodova, vodeći računa o karenci (BBCH 59-87). Sredstvo se primjenjuje u vremenskom razmaku od 7 dana.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2

Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

 

Priprema sredstva za primjenu:

 1. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
 2. Napuniti spremnik stroja za primjenu pesticida sa polovicom potrebne količine čiste vode. Uključiti miješanje.
 3. Uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida potrebnu količinu sredstva.
 4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida s preostalom količinom potrebne vode. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti.

 

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (mlaznice, dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (mlaznice, dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

 

Nikada ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

 

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj, originalnoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja, zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom mjestu.

Ograničenja
Primjena sredstva iz zrakoplova nije dozvoljena. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Ukoliko se Luna experience koristi dva puta protiv pepelnice, primjena Profilera nije dozvoljena. Ukoliko se u vegetaciji protiv pepelnice primjenjuje fungicid Luna® Experience jedan put tada je maksimalno dozvoljena jedna primjena Profilera najkasnije do početka rasta bobica.

 

Plodored:

Plodovito povrće ne smije se sijati/saditi kao slijedeća kultura u plodoredu nakon primjene sredstva Luna® Experience.

 

Zaštita okoliša
Kod primjene sredstva Luna® Experience moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Luna® Experience ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji iznosi za:

 • primjenu u koštičavom i jezgričavom voću najmanje 20 metara. Ako se koriste strojevi za smanjenje zanošenja od 90 % treba poštivati razmak od 1 metar od površinske vode mjereći od ruba obale.
 • primjenu u vinovoj lozi (vinske sorte) najmanje 10 metara. Ako se koriste strojevi za smanjenje zanošenja od 90 % treba poštivati razmak od 1 metar od površinske vode mjereći od ruba obale.
 • primjenu u luku, češnjaku i šparogama najmanje 5 metara. Ako se koriste strojevi za smanjenje zanošenja od 50 % treba poštivati razmak od 1 metar od površinske vode mjereći od ruba obale.

 

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

 

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:

Miješanje fungicida Profiler® i Luna® Experience nije dozvoljeno. O ostalim mogućnostima miješanja sredstva Luna® Experience s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

 

OSNOVNI KORACI KOJE JE POTREBNO SLIJEDITI KOD MIJEŠANJA SREDSTVA:

 1. Napuniti spremnik prskalice do 50 % kapaciteta
 2. Uključiti mješalicu
 3. Dodati potrebnu količinu Luna® Experience koju je prethodno potrebno razmutiti u vodi
 4. Kada se Luna® Experience dobro izmješala u spremniku prskalice može se dodati proizvod za plamenjaču vinove loze – Mikal® Flash ili Mikal® premium F.
 5. Dopuniti prskalicu potrebno količinom vode
 6. Prije svake naredne primjene škropiva potrebno je detaljno isprazniti spremnik uređaja za primjenu kako bi ostalo što manje ostataka.

 

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.