K-Obiol® EC 25
Logotip
Natrag

K-Obiol® EC 25

K-Obiol® EC 25 je insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.

Sastav: deltametrin 25 g/L; pomoćna tvar: piperonil butoksid 225 g/L
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranje: 100 mL, 1 L

 

 

K-Obiol® EC 25

Uskladištene žitarice

Skladišni štetnici
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika – npr: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog moljca (Sitotroga cerealella), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) na uskladištenim žitaricama (pšenica, ječam, zob, raž i pšenoraž).

Izravna primjene na žitarice

Na žitarice se može primijeniti u količini:

 1. 2 L sredstva u 33 L vode/100 tona (20 mL sredstva u 330 mL vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.
 2. 1 L sredstva u 16,5 L vode/100 tona (10 mL sredstva u 165 mL vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.

Broj primjena: 1 puta godišnje na istom zrnu žitarica.

Vrijeme primjene: nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište
Dodatne informacije:

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-Obiol® EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje. Ne preporučuje se tretiranje žitarica kada su kukci već nazočni u zrnu ili se sumnja na skrivenu zarazu.

Karenca: nije primjenjivo

 

Prazno skladište

Kod tretiranja površina u skladištima poljoprivrednih proizvoda koristi se:

 1. za porozne površine (beton): 40-60 mL sredstva u 10 L vode/100 m2;
 2. za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 mL sredstva u 5 L vode/100 m2.

Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca.

Vrijeme primjene: u praznim skladištima prije uskladištenja žitarica (travanj – svibanj, kolovoz – rujan ili drugo doba).
Dodatne informacije:

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-Obiol® EC tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

Karenca: nije primjenjivo

IZRAVNA PRIMJENA NA ŽITARICE:

Na žitarice se može primijeniti u količini:

 1. 2 L sredstva u 33 L vode/100 tona (20 mL sredstva u 330 mL vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.
 2. 1 L sredstva u 16,5 L vode/100 tona (10 mL sredstva u 165 mL vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.

Broj primjena: 1 puta godišnje na istom zrnu žitarica.

Način primjene:
strojem za primjenu pesticida s niskotlačnom crpkom za prskanje na žitaricama prije uskladištenja tretiranjem na pokretnoj traci ili pri ulasku u silo-odjeljak.

Vrijeme primjene:
nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište.

Napomena:
ne preporučuje se tretiranje žitarica kada su kukci već nazočni u zrnu ili se sumnja na skrivenu zarazu. Priprema sredstva za primjenu:

Za izravno tretiranje žitarica strojem za primjenu pesticida s niskotlačnom crpkom prskanjem prije uskladištenja:

 1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
 2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
 3. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode.
 4. Dopuniti spremnik preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja.
 5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

 

TRETIRANJE POVRŠINA:

Kod tretiranja površina u skladištima poljoprivrednih proizvoda koristi se:

 1. za porozne površine (beton): 40-60 mL sredstva u 10 L vode/100 m2;
 2. za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 mL sredstva u 5 L vode/100 m2.

Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca.
Način primjene: strojem za primjenu pesticida za prskanje/raspršivanje na površinama u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.
Vrijeme primjene: u praznim skladištima prije uskladištenja žitarica (travanj – svibanj, kolovoz – rujan ili drugo doba).

Priprema sredstva za primjenu:

Za tretiranje površina prskanjem/raspršivanjem:

 1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
 2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
 3. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica ili protresti ako nema miješalice.
 4. Dopuniti spremnik preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje (potresanje). Za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja nastaviti miješati (potresati).
 5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

 

RADNA ZABRANA: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-Obiol® EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

 

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

 

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Zbog sprječavanja nastanka rezistentnosti ne primjenjivati uzastopce K-Obiol® EC 25 niti neko drugo sredstvo koje sadrži aktivne tvari iz skupine piretroida osobito kod tretiranja površina.

 

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva K-Obiol® EC 25 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje. S otpadnim vodama (ostaci otopine nakon tretmana te ostaci vode nakon pranja uređaja za primjenu pesticida) potrebno je postupati sukladno odgovarajućim propisima o zaštiti okoliša.

O mogućnostima miješanja sredstva K-Obiol® EC 25 s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Nije primjenjiva za pšenicu, ječam, zob, raž i pšenoraž.

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.