Decis® 100 EC
Logotip
Natrag

Decis® 100 EC

Decis® 100 EC je kontaktno-želučani insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, na maslini, lucerni, industrijskom i ukrasnom bilju.

Sastav: deltametrin 100 g/L
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranje: 10 mL, 50 mL

 

Decis® 100 EC

Naranča, limun, mandarina, grejp, gorka naranča

Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
U količini 0,075-0,125 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika

Max broj primjena: 1

Maslinov medič (Saissetia oleae)
Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata)
U količini 0,125 L/ha, uz utrošak vode 1000 L/ha, kod prve pojave štetnika.
Max broj primjena: 1

 

Badem, lijeska, orah, kesten

Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
Lisne uši (Hyalopterus spp.)
Jabučni savijač (Cydia pomonella)
Kestenov savijač (Cydia splendana)
U količini 0,105-0,125 L/ha, uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Eurytoma plotnikovi
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha na početku leta.

Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Jabuka, kruška, dunja i mušmula

Jabučni savijač (Cydia pomonella)
Zelena jabučna uš (Aphis pomi)
Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Jabučna buha (Psylla mali)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 L/ha pripravka.

Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana)
Ružin savijač (Archips rosana)
U količini 0,0875-0,1225 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 L/ha pripravka.

Obična kruškina buha (Cacopsylla pyri)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Ukupna maksimalna dozvoljena količina primjene na jabuci tijekom vegetacije ne smije prelaziti 0,5 L/ha pripravka.

 

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja

Savijač pokožice ploda (Adoxophyes orana)
Ružin savijač (Archips rosana)
Breskvin moljac (Anarsia lineatella)
U količini 0,0875-0,1225 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Trešnjina muha (Rhagoletis cerasi)
U količini 0,1-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Trešnjina lisna uš (Myzus cerasi)
Pepeljasta šljivina uš (Hyalopterus pruni)
Šljivin savijač (Cydia funebrana)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

 

Vinova loza

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)
Žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiguella)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Nije dozvoljena konzumacija lišća vinove loze tretirane sredstvom Decis® 100 EC.

Cvrčci (Empoasca spp.)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L vode kod prve pojave štetnika.

 

Jagoda (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)

Lisne uši (Aphis spp.)
Primjena u količini 0,0625-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Maslina

Maslinina muha (Bactrocera oleae)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinin medič (Saissetia oleae)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinina buha (Euphyllura olivina)
U količini 0,125-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Maslinin moljac (Prays oleae)
U količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha na početku cvatnje za suzbijanje prve antofagne generacije štetnika i za suzbijanje druge karpofagne generacije odmah nakon oplodnje masline, između odlaganja jaja i izlaska gusjenica, na osnovi praćenja populacije feromonskim lovkama.
Dozvoljena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

 

Luk, poriluk, češnjak

Duhanov trips (Thrips tabaci)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Rajčica, paprika i patlidžan na otvorenom te paprika u zaštićenom prostoru

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Šljivina velika uš (Anuraphis cardui)
Lisne uši (Hyperomyzus lactucae)
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha te u zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene za patlidžan u zaštićenom prostoru tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Zelena stjenica (Nezara viridula)
Na otvorenom u količini 0,045-0,075 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha te u zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha vode kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 3 primjene tijekom vegetacije u zaštićenom prostoru u razmaku od 7 dana.

Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
U zaštićenom prostoru u količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 3 primjene tijekom vegetacije u zaštićenom prostoru u razmaku od 7 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije na otvorenom i 3 primjene tijekom vegetacije u zaštićenom prostoru u razmaku od 7 dana.

 

Rajčica i patlidžan u zaštićenom prostoru

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)
Šljivina velika uš (Anuraphis cardui)
Lisne uši (Hyperomyzus lactucae)
U količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Zelena stjenica (Nezara viridula)
U količini 0,045-0,105 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Krastavac salatni i krastavac kornišon, tikvice, dinja i lubenica na otvorenom i u zaštićenom prostoru

Kukuruzna žuta sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Lisne uši Aphis spp. i Hyperomyzus lactucae
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha i u zaštićenom prostoru u količini 0,075-0,175 L/ha uz utrošak vode 600-1400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Na otvorenom u količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Kupus (osim kineskog), cvjetača, brokula

Kupusari (Pieris spp.)
Kupusna sovica (Mamestra brassicae)
Gama sovica (Plusia gamma)
Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera littoralis)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Pepeljasta kupusna uš (Brevicoryne brassicae)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Kupusni moljac (Plutella xylostella)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 500 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Zelena salata na otvorenom

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Karadrina (Spodoptera exiqua)
Sovica (Chrysodeixis chalcites)
Lisne uši (Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.)
Salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri)
U količini 0,0625-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Peršin, celer i rikola

Lisne uši (Aphis spp.)
Karadrina (Spodoptera exiqua)
Lisne sovice (Mamestra spp.)
Sovica (Chrysodeixis chalcites)
U količini 0,0875 L/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,0875 L/ha uz utrošak vode 700 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Grah, bob, leća, slanutak

Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Breskvina zelena uši (Myzus persicae)
Lisne uši (Aphis spp.)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Grašak

Zelena graškova lisna uš (Acyrthosiphon pisum)
Pipe mahunarke (Sitona spp.)
U količini 0,0625 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Crna bobova uš (Aphis fabae)
Crni graškov savijač (Laspeyresia nigricana)
Trips (Thrips angusticeps)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Artičoka

Repini štitasti kornjaši (Cassida spp.)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

Sovica (Spodoptera littura)
Šljivina velika uš (Anuruphis cardui)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 1000 L/ha.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Krumpir

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika, samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Sovica (Spodoptera littura)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika, samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Duhan

Duhanov trips (Thrips tabaci)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Šećerna repa, cikla, repa

Crna bobova uši (Aphis fabae)
Breskvina zelena uš (Myzus persicae)
Repina muha (Pegomya betae)
Repin buhač (Chaetocnema tibialis)
Sovice (Spodoptera spp.)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha u 200-400 L vode kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.

Repin štitasti kornjaš (Cassida nebulosa)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Kukuruz

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Sovica (Sesamia nonagrioides)
Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice (Spodoptera spp.)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)
Zobena lisna uš (Sitobion avenae)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14-21 dan.

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7-14 dana.

 

Pšenica, ječam, zob, raž

Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)
Zobena lisna uš (Sitobion avenae)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
U količini 0,075-0,125 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljena je samo jedna primjena tijekom vegetacije.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

 

Lucerna

Zelena graškova lisna uš (Acyrthosiphon pisum)
Rovčica (Apion pisi)
Lucernina lisna pipa (Hypera postica)
U količini 0,0625 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Ukrasno bilje

Lisne uši (Myzus spp.)
Duhanov trips (Thrips tabaci)
U količini 0,0625-0,125 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (“atomizerima”).

Savijači pokožice ploda (Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.)
U količini 0,04375-0,0875 L/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod prve pojave štetnika.
Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.
Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (“atomizerima”).

 

Uljana repica, ozima

Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičina mušica komušarica(Dasyneura brassicae)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Kupusni buhači (Phyllotreta spp.)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan. Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičin crvenoglavi buhač (Psylliodes chrysocephala)
Primjena: u količini 0,0625 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha.
Dodatne informacije: Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan.
Virus zapadne žutice šećerne repe (BWYV)
Primjena: u količini 0,0625 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u stadiju 2-10 listova.
Dodatne informacije: Smanjuje zarazu virusom zapadne žutice šećerne repe (BWYV), suzbijanjem lisnih uši prijenosnika.Dozvoljene su maksimalno 4 primjene tijekom vegetacije, 1 jesenska, i 3 proljetne u razmaku od 14-21 dan.

Karenca: 45 dana

 

Uljana repica, jara

Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.
Kupusni buhači (Phyllotreta spp.)
Primjena: u količini 0,075 L/ha uz utrošak vode 200-400 L/ha. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primijeniti sredstvo samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide.

Karenca: 45 dana

 

Malina

Malinin pupar (Byturus tomentosus)
U količini 0,125 L/ha uz utrošak vode 100 L/ha od kraja cvatnje (BBCH 69) do berbe.
Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

 

Kukuruz šećerac

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzna sovica (Sesamia nonagrioides)
Žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
Sovice (Spodoptera spp.)
Sremzina lisna uš (Rhopalosiphum padi)
Zobena lisna uš (Sitobion avenae)
0,075-0,125 L/ha, uz utrošak vode 250-400 L/ha kod prve pojave štetnika

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera)
0,125 L/ha, uz utrošak vode 250-400 L/ha kod prve pojave štetnika

Karenca: 3 dana

 

Mrkva

Mrkvina lisna uš (Cavariella aegopodii)
lisne uši (Dysaphis foeniculus, D. apiifolia, D. crataegi)
graškova minirajuća muha (Phytomyza atricornis)
graškov lisni miner (Liriomyza huidobrensis)
kupusni buhači (Phyllotreta atra, P. nigripes, P. undulata)
0,075-0,125 L/ha, uz utrošak vode 300-500 L/ha kod prve pojave štetnika

Karenca: 7 dana

Priprema sredstva za primjenu:

 1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Ako nije čist, sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednoličan.
 2. Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.
 3. Spremnik stroja za primjenu pesticida napuniti polovicom potrebne količine vode.
 4. Uključiti miješalicu.
 5. Potrebnu količinu sredstva Decis® 100 EC sipati u spremnik stroja za primjenu pesticida.
 6. Ispražnjenu ambalažu potrebno je pažljivo isprati (trostruko ispiranje) i vodu od ispiranja također dodati u spremnik stroja za primjenu pesticida.
 7. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode.
 8. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti. Tijekom rada treba stalno kontrolirati utrošak škropiva s obzirom na tretiranu površinu. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene.

Radna zabrana: Zabranjena je košnja i ispaša domaćih životinja najmanje 14 dana nakon primjene sredstva Decis® 100 EC u lucerni.

 

Ograničenja:

Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu.

Kod primjene sredstva Decis® 100 EC u vinovoj lozi lišće se ne smije koristiti za prehranu.

Nakon primjene sredstva u pšenici, ječmu, raži i zobi dobivena slama se ne smije koristiti kao hrana (ili stelja) za životinje.

Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

 

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva Decis® 100 EC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Decis® 100 EC ne smije se primjenjivati na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama, te mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji iznosi za:

 • upotrebu u voćnjacima i maslinama najmanje 40 metara,
 • upotrebu u vinovoj lozi najmanje 30 metara i
 • upotrebu u ukrasnom bilju, duhanu, rajčici, paprici, patlidžanu, krastavcima, tikvicama, dinji, lubenici, grahu, bobu, slanutku, leći, grašku, lucerni, kupusu, cvjetači, brokuli, jagodi, luku, poriliku, češnjaku, zelenoj salati, artičokama, peršinu, celeru, rikoli, krumpiru, šećernoj repi, repi, cikli, pšenici, ječmu, zobi, raži i kukuruzu najmanje 10 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se slijedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO2, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

3.  Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

 

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Za potrebne informacije obratiti se na adresu vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

 

Mjere zaštite pri radu:

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod tretiranja koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

30 dana za šećernu repu, ciklu, repu, naranču, limun, mandarinu, grejp, gorku naranču, badem, lješnjak, orah, kesten, kukuruz, pšenicu, ječam, zob i raž; 14 dana za lucernu; 7 dana za vinovu lozu, maslinu, krumpir, luk, poriluk, češnjak, kupus, cvjetaču, brokulu, grah, bob, leću, slanutak, grašak, duhan, jabuku, krušku, dunju, mušmulu, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu, trešnju, višnju; 3 dana za rajčicu, papriku, patlidžan, zelenu salatu, jagodu, krastavac, tikvicu, dinju, lubenicu, rikolu, artičoku, peršin i celer. Nije primjenjiva u ukrasnom bilju.

Ako se sredstvo Decis® 100 EC primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva Decis® 100 EC spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića.

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.