Confidor® SL 200
Logotip
Natrag

Confidor® SL 200

Confidor® SL 200 je sistemični insekticid za suzbijanje štetnika na ukrasnom bilju i na povrću. Confidor® SL 200 nije samo sredstvo za suzbijanje štetočina, nego i u biljkama povećava otpornost na sve nežive (abiotske) faktore stresa kao što su suša, visoke temperature, ozon, svjetlo i ostali. Učinak sredstva Confidor® SL 200 na fiziološke procese u biljci pokazuje se u obliku poboljšanja fotosintetskih procesa i učinkovitijeg iskorištavanja energije u stresnim uvjetima. Biljke, tretirane Confidor®-om su snažnije, otpornije i kvalitetnije.

Sastav: imidakloprid 200 g/L
Formulacija: tekući koncentrat za otopinu (SL)
Pakiranje: 5 mL, 50 mL, 100 mL 1 L

UPORABA JE DOZVOLJENA SAMO U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK. TRETIRANO BILJE MORA OSTATI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK TIJEKOM CIJELOG SVOJEG ŽIVOTNOG VIJEKA.

Confidor® SL 200

Rajčica (u zaštićenom prostoru)

odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum)
u koncentraciji 0,075 % (75 mL/100 L vode);

duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci)
u koncentraciji 0,075 % (75 mL/100 L vode);

Confidor® SL 200 može se koristiti na rajčici (u zaštićenom prostoru-trajni staklenik) samo jednom godišnje.

 

Krastavci (u zaštićenom prostoru)

duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci)
u koncentraciji od 0,075 % (75 mL sredstva u 100 L vode ili 7,5 mL sredstva u 10 L vode).

Confidor® SL 200 može se koristiti na krastavcima (u zaštićenom prostoru- trajni staklenik) samo jednom godišnje.

 

Sobno bilje i rezano cvijeće (u zaštićenom prostoru)

Ljiljan – lisne uši (Aphididae)
u koncentraciji od 0,10 % (100 mL/100 L vode);

Ukrasno bilje – duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci)
u koncentraciji od 0,10 % (10 mL u 10 L vode);

Gardenija – zvjezdasti crvac (Pseudococcus longispinus)
na gardeniji, u koncentraciji 0,05-0,10 % (50-100 mL/100 L vode);

Gerber i Buvardija – staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)
na gerberima u koncentraciji 0,15-0,2 % (150-200 mL/100 L vode) i na buvardiji u koncentraciji od 0,10 % (100 mL/100 L vode).

Confidor® SL 200 može se koristiti na sobnom bilju i rezanom cvijeću (u zaštićenom prostoru- trajni staklenik) samo jednom godišnje.

 

Ograničenja
Sredstvo Confidor® SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Kulture koje su tretirane sredstvom Confidor® SL 200 trebaju ostati u trajnom stakleniku tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.
Sredstvo Confidor® SL 200 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Na površinama na kojima je primijenjeno sredstvo se u istoj godini ne smije uzgajati lisnato povrće.
Primjena iz zraka nije dopuštena.

 

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru)

Tripsi (resičari) (Thrips spp.)
Primjena: 0,05-0,125 %, (5-12,5 mL/10L vode). Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada tripsa.

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 

Dodatne informacije: Sredstvo za zaštitu bilja Confidor® SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Ukrasno bilje koje je tretirano sredstvom Confidor® SL 200 mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.

SPo Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, čvrste obuće, zaštitnih rukavica, štitnika za lice i filtarske polumaske za zaštitu od čestica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom ili škropivom.

SPo5 Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti zaštićene prostore (staklenike, plastenike).

Radna zabrana: 12 sati

Karenca: Nije primjenjivo

 

Palme iz porodice Arecaceae (u zaštićenom prostoru)

crvena palmina pipa (Rhynchophorus ferrugineus)
Primjena:

  1. Prskanjem vegetacijskog vrha biljke u koncentraciji 0,05-0,075 % s razmakom 30-40 dana između primjena. Može se primijeniti 2 puta.
  2. Zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje u količini 8-10 L/ha s razmakom 30-40 dana između primjena. Može se primijeniti 2 puta.
  3. Primjenjuje se injektiranjem u deblo u količini 4-10 ml/svakih 1,5-2 metra promjera krune palme. Vremenski razmak između primjena iznosi 45-55 dana i to od ožujka do studenoga. Može se primijeniti 6 puta. Kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada.

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6

 

Dodatne informacije: Sredstvo Confidor® SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Palme (u uzgoju kao sobno bilje) koje su tretirane sredstvom Confidor® SL 200 moraju ostati u trajnom stakleniku (zaštićenom prostoru) ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.

SPo Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, čvrste obuće, zaštitnih rukavica i štitnika za lice ili zaštitnih naočala koje dobro prijanjaju, kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom te kod primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom ili škropivom.

SPo Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

 

Crna štitasta uš araukarije (Lindingaspis rossi (Maskell, 1890))
Primjena: u koncentraciji 0,075 % (75 mL sredstva u 100 L vode), u razmaku od 2-3 tjedna između dvije primjene. Sredstvo se na palmama primjenjuje prskanjem vegetacijskog vrha biljke.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne informacije: Sredstvo Confidor® SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom Confidor® SL 200 mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.

SPo Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

 

Karenca: Nije primjenjivo

Priprema sredstva za upotrebu
Propisana i odmjerena količina preparata ulije se direktno u spremnik (rezervoar) prskalice u kojem je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode za određenu površinu. Preostalom količinom vode nadopuni se spremnik uz stalno miješanje. Prska se traktorskim ili leđnim prskalicama.

 

Skladištenje i čuvanje
Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C ni viša od 40 °C.

Ograničenja
Sredstvo Confidor® SL 200 smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Kulture koje su tretirane sredstvom Confidor® SL 200 trebaju ostati u trajnom stakleniku tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.
Sredstvo Confidor® SL 200 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Na površinama na kojima je je primijenjeno sredstvo se u istoj godini ne smije uzgajati lisnato povrće.
Primjena iz zraka nije dopuštena.

 

Zaštita okoliša
Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m i 50 m kod primjene u voćnjacima. Ostaci škropiva ne smiju se ispuštati u odvodne kanale.

Može se miješati s uobičajenim insekticidima.

7 dana za rajčicu; 3 dana za krastavce. Nije primjenjiva za sobno bilje i rezano cvijeće.

Obratite se prodajnom savjetniku

Ako imate pitanja, obratite se našim prodajnim savjetnicima koji će Vam rado pomoći.

Kontaktirajte
prodajnog savjetnika