Harmonix® Red Mite

Novost u suzbijanju tekuti kokoši. Može se koristiti u kokošinjcima čak i u prisutnosti životinja.

Pročitaj više

Više

Harmonix® Red Mite

Novost u suzbijanju tekuti kokoši. Može se koristiti u kokošinjcima čak i u prisutnosti životinja.

Pročitaj više

Više

QuickBayt® Spray

Insekticidni mamac za brzu (nekoliko minuta) i dugotrajnu (do 6 tjedana) kontrolu muha u stajama uključujući one koje su već otporne na druge pripravke.

Pročitaj više

Više

QuickBayt® Spray

Insekticidni mamac za brzu (nekoliko minuta) i dugotrajnu (do 6 tjedana) kontrolu muha u stajama uključujući one koje su već otporne na druge pripravke.

Pročitaj više

Više

Logotip